Објављена документација потребна за остваривање права

На сајту Министарства за бригу о породици и демографију, на линку https://www.minbpd.gov.rs/podrska-obolelima-od-retkih-bolesti/, објављена је документација која је потребна за остваривање права на подршку оболелима од ретких болести и њиховим породицама.

Влада Србије је, на предлог Министарства за бригу о породици и демографију, одлучила да се:

– Породицама са децом која су оболела од ретких болести и осталима који су оболели од ретких болести, који су држављани Републике Србије и уписани су у регистар лица оболелих од ретких болести који води Институт за јавно здравље ,,Др Милан Јовановић Батутˮ, исплати једнократна новчана помоћ у износу од 25.000 динара;

– Лицима која су оболела од ретких болести, који су држављани Републике Србије и уписани су у регистар лица оболелих од ретких болести који води Институт за јавно здравље ,,Др Милан Јовановић Батутˮ, доделе ваучери за куповину лекова и медицинских средстава у износу од 35.000 динара;

– Лицима која су оболела од ретких болести, који су држављани Републике Србије и уписани су у регистар лица оболелих од ретких болести који води Институт за јавно здравље ,,Др Милан Јовановић Батутˮ, доделе ваучери за рехабилитацију и рекреацију у износу од 50.000 динара.

У зависности од тога да ли се захтев подноси за доделу једнократне новчане помоћи, за доделу ваучера за куповину лекова и медицинских средстава или за доделу ваучера за рехабилитацију и рекреацију подносилац захтева попуњава образац за одређену врсту подршке и доставља га Министарству за бригу о породици и демографију, Групи за унапређење квалитета живота породица са децом која су оболела од ретких болести и осталима који су оболели од ретких болести, на адресу- Булевар Михајла Пупина 2, Београд и путем електронске поште: podrskaretkebolesti@minbpd.gov.rs.

Поред ове документације, потребно је доставити и копију личне карте подносиоца захтева и копију рачуна банке.

Сва питања у вези са условима и начином остваривања права на једнократну новчану помоћ, ваучере за куповину лекова и медицинских средстава и ваучере за рехабилитацију и рекреацију достављају се на електронску пошту: podrskaretkebolesti@minbpd.gov.rs.

Одговори на питања могу се добити  и путем телефона број: 0648622550, сваког радног дана у периоду од 9 до 15 часова.

Подели: