О Mинистарству

Законом о министарствима („Службени гласник РС“, бр.128/20, 116/22), образовано је Министарство за бригу о породици и демографију (у даљем тексту: Министарство) и утврђен је делокруг рада Министарства.


Министарство за бригу о породици и демографију обавља послове државне управе који се односе на: систем породичноправне заштите; брак; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; унапређење и развој демографске политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и унутрашњих миграција; израду националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за демографску политику, као и друге послове одређене законом.

Подели: