Центри за породични смештај и усвојење

Центар за породични смештај и усвојење Београд

Радослава Грујића 17, Београд
office@hraniteljstvocps.gov.rs

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

Дечје село 1, 21 208 Сремска Каменица
cpsuns@cpsuns.rs

Центар за породични смештај и усвојење Ниш

Гутенбергова 4а, 18000 Ниш
cpsu.nis@gmail.com

Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац

Чика Матина 5 34000 Крагујевац
cpsukg@gmail.com

Центар за породични смештај и усвојење Ћуприја

Цара Лазара 89, 35230 Ћуприја
cpscuprija@gmail.com

Центар за породични смештај и усвојење „Милошевац“

Кнеза Михајла 1, 11318 Милошевац
cmilosevac@gmail.com

Центар за породични смештај и усвојење Суботица

Трг слободе 3/3, 24000 Суботица 

hraniteljstvo@cpsusu.rs

Подели: