Заштита деце од дигиталног и осталих облика насиља

Државна секретарка Министарства за бригу о породици и демографију Милка Миловановић Минић, одржала је 24. новембра, у Палати Србија у Београду, први састанак Радне групе за измену Општег протокола о заштити деце од насиља.

Доношење овог акта, према речима државне секретарке, део је Националног акционог плана за реализацију Поглавља 23 у процесу прикључивања Европској унији који је Србија усвојила у априлу 2016. године.

-У Предлог општег протокола, уносе се нови облици насиља садржани у Стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља као што су дигитално насиље, дечји бракови, вршњачко, инситуционално и родно засновано насиље, као и злоупотреба дечијег рада – рекла је Миловановић Минић.

Она је нагласила и да ће Радна група коју чине представници релевантних министарстава, цивилног сектора и родитеља, размотрити и одредбе које ће у овој области допринети подстицању интерсекторске сарадње на локалном нивоу, као и улогу центра за социјални рад у том процесу.

Решење о формирању Радне групе донео је министар надлежан за бригу о породици и демографију.

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања донет је 25. августа 2005. године и према речима Миловановић Минић, односи се на сву децу чија је добробит угрожена, било да су у породици или ван породице.

 

-Протокол је обавезан за све пружаоце услуга, укључујући и невладине организације, као и оне који одређују политике заштите деце – нагласила  је државна секретарка.

 

Миловановић Минић је подсетила да је ова област део законодавне легислативе у више закона и да је 1. јуна 2017. почела примена Закона о спречавању насиља у породици, који такође има значајне импликације на успостављање интерсекторске сарадње на заштити деце од насиља на локалном нивоу.

 

Из Општег протокола, рекла је државна секретарка, проистичу и посебни протоколи којима су дефинисани поступци у процесу заштите деце од злостављања и занемаривања из релевантних сектора попут система социјалне заштите, образовно-васпитних установа, полиције, установа здравствене заштите, као и у оквиру правосудног система.

 

-Важан задатак Радне групе биће и рад на утврђивању механизма извештавања о примени протокола и интерсекторској комуникацији како би се додатно унапредила заштита деце од насиља – нагласила је Миловановић Минић.

 

 

 

Подели: