Усвојене измене Закона о финансијској подршци породици са децом

Народна скупштина Републике Србије усвојила је измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом, чија ће примена почети од 1. августа 2023. године.

Усвојене измене представљају значајну подршку родитељству, посебно женама предузетницама које су се оствариле као мајке.

Усвојеним изменама предвиђено је изједначавање статуса мајки предузетница, будући да ће оне од 1. августа остваривати правo на породиљско одсуство за рођење трећег и сваког наредног детета у трајању од две године.

У будуће ће, како предвиђају усвојене измене и допуне, бити омогућено да очеви који су у радном односу, а чије су супруге предузетнице, након три месеца од рођења детета могу да користе право на одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета и накнаду зараде, односно накнаду плате.

Отац детета ова права може остварити после навршена три месеца живота детета, за преостали период до годину дана, за прво и друго дете, односно до две године за треће и свако наредно дете.

Закон о финансијској подршци породици са децом почео је да се примењује 1. јула 2018. године, када је знатно појачана финансијска подршка породицама са децом.

Подели: