Усвојена Стратегија активног и здравог старења у Републици Србији

Влада Републике Србије усвојила је на предлог Министарства за бригу о породици и демографију Стратегију активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године.

Циљ овог стратешког документа јесте унапређење квалитета живота старијих грађана, кроз развијање концепта активног и здравог старења.

Принципи на којима се заснива Стратегија јесу активно старење, родна равноправност, међугенерацијска солидарност, целоживотно учење, дигитална компетенција, едукација о здравственим, психолошким и социјалним аспектима старења, активно учешће старијих у свим процесима друштвене заједнице.

Овај концепт подразумева социјалну инклузију старијих, која се ослања на знања, а посебно на искуство које су старији стекли током живота.

„Основни концепт нове Стратегије је развијање свести о активном и здравом старењу, односно један другачији приступ када је у питању старење. Да процес старења одвојимо од различитих здравствених и социјалних питања и да о њему размишљамо као о активној компоненти, где показујемо све своје потенцијале и искуство које смо током живота стекли“, рекла је министарка за бригу о породици и демографију проф. др Дарија Кисић.

Подели: