Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици с децом: Породиљама најмање „минималац“

Скупштина  Републике Србије усвојила је данас, 30. јуна, Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици с децом, чији предлагач је Министарство за бригу о продици и демографију. Према новим одредбама, између осталог, накнада за породиљско одсуство не може бити мања од минималне зараде утврђене на дан отпочињања тог одсуства.

Посланици су усвојили и прелог да овај закон, због посебног друштвеног интереса, на снагу ступи даном објављивања у Службеном гласнику, а не осам дана по његовом објављивању како је то  уобичајено.

Министар за бригу о породици и демографију Радомир Ратко Дмитровић је пре усвајања Закона рекао да су у питању значајна финансијска издвајања, којa би била и већа када би одлучивала само наша воља и жеља али да ту постоји фактор ограничених буџетских могућности на који се не може утицати. Он је изразио наду да ће у времену пред нама та издвајања бити увећана и поновио да је за повећање стопе наталитета финансијска подршка битна, али не и пресудна. Потвду за то, рекао је, видимо у много богатијим земљама Европе, где је стопа родности незнатно већа у односу на ту стопу у Србији.

-Реч је о врло сложеном проблему на који утиче више елемената од којих су неки у сфери нашег односа према апсолутним приоритетима у животу. Некада су то била деца, као највеће богатство и смисао живота, али одавно није тако. Стицање материјалних вредности у савременом свету високо је изнад биолошких вредности, изнад деце и човека уопште. Да је тако говори податак да у Србији ( и целој Европи) највише деце имају породице са врло скромним примањима, док изузетно имућне, богате и екстремно богате породице имају по једно, евентуално двоје деце. Морамо сагледати разлоге зашто је тако и видети шта можемо да урадимо како би  деца опет била највеће богатство које можемо да имамо – казао је министар Дмитровић.

Закон ће олакшати поступак остваривња права на материјалну подршку породици, број корисника биће проширен, а многе жене ће по први пут остварити накнаде по основу рођења детета.

Свака запослена жена за време породиљског одсуства, које траје 28  дана пре његовог отпочињања, а изузетно по налазу лекара 45 дана пре термина за порођај до три месеца живота детета, остварује накнаду зараде за време породиљског одуства, која не може бити мања од минималне зараде утврђене на дан отпочињања одсуства. Услов је да има макар једну евидентирану основицу на које су плаћени доприноси на зараду. За остваривање овог права, било је потребно најмање шест основица на које су уплаћени доприноси на зараде.

Измена се односи и на запослене мајке које имају болесно дете, за које је надлежна комисија одобрила коришћење одсуства са рада ради посебне неге детета. Оне ће моћи да користе накнаду зараде уз додатак који им припада и по основу права за помоћ и негу другог лица за дете. Право на посебну негу детета може да траје до пете године живота детета.

Новим одредбама у повољнијем положају су и жене пољопривредне осигуранице. Жена која је пољопривредни осигураник може да оствари право на остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета, при чему ће се за обрачун накнаде узимати основице на које су плаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање у 18 месеци који претходе рођењу детета. Ова одредба имаће ретроактивно дејство од 8. маја 2021. године, имајући у виду објављену одлуку Уставног суда  7. маја 2021. године.

Подели: