Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије активног и здравог старења

На предлог Министарства за бригу о породици и демографију, Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за спровођење Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. Године.

Акционим планом за период 2024-2026. године, који је усвојен мање од три месеца од доношења Стратегије, предвиђене су активности у циљу постизања главног циља Стратегије – активне и здраве укључености лица старијих од 65 година у све друштвене и друге области.

Акциони план има пет посебних циљева и 17 мера за испуњење ових циљева – од развоја међугенерацијске солидарности и сензибилитета према старијим, као и унапређења волонтерских услуга на нивоу локалне заједнице у процесу старења до промовисања здравог старења у складу са специфичним потребама старијих.

Министарство за бригу о породици и демографију је ова два планска документа израдило уз подршку Популационог фонда Уједињених нација.

Подели: