Унапређењем законодавног оквира до боље заштите деце од свих облика насиља

 

Државна секретарка  Министарства за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије,  Милка Миловановић Минић учествовала је на регионалној конференцији ,,Позитивно родитељство и заштита деце у висококонфликтним разводима,, одржаној  13.маја у оквиру зоом платформе у организацији Центра за права детета.

Конференција је организована као део активности пројекта ,,Позитивно родитељство,,,који се спроводи уз подршку ЕУ у оквиру програма,,Европски инструмент за демократију и људска права у Србији.

Обраћајући се у уводном делу конференције, Миловановић Миниће је истакла  да је од  великог  значаја оснивање посебног министарства за бригу о породици што веома јасно говори о посвећености Владе Републике Србије да препознате проблеме у области бриге о породици и демографије решава на системски начин, кроз ефикасан законодавни оквир који се доследно примењује као и кроз интегрисан приступ институција здравставеног , образовног и система социјалне заштите  у промоцији и унапређењу права деце као и у унапређењу родитељских компетенција посебно на локалном нивоу. Она  је подсетила да је министарство у мандату од годину и по дана иницирало и покренуло неколико значајних процеса у  циљу унапређења законске легислативе у овој области, успоставило сарадњу са свим министартсвима,  различитим институцијама и представницима цивилног друштва који се баве подршком деци и породици посебно похваливши врло добру и плодну сарадњу министарства и  Центра за права детета.

Министарство је  у циљу унапређења популационе политике два пута иницирало измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом.

-Ту ћу пре свега истаћи подршку породици и мајци детета са инвалидитетом која више неће морати да бира између накнаде зараде и права на туђу негу и помоћ на коју дете има право по основу инвалидитета већ ће та права остваривати истовремено односно као и повећање износа родитељског додатка са 100000 на 300.000,00 динара. Уведено је и ново право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у висини до 20000 еура које остварује мајка. Такође започет је поступак за доношење Закона о изменама и допунама Породичног закона који предвиђа увођење нове одредбе којом с потпуно забрањује физичко кажњавање деце као васпитно средство. Предложили смо промену Дефиниције детета и њено усклађивање са Конвенцијом о правима детета као и укидање могућности склапања дечијих бракова.

.

У области унапређења нормативног оквира за заштиту деце од насиља, Министарство је сачинило предлог Општег протокола за заштиту деце од насиља, који је Влада Републике Србије усвојила у фебруару ове године – рекла је државна секретарка напоменувши важност конституисања Савета за права детета у новом сазиву,  као саветодавног тела Владе Републике Србије и  најважнијег националног механизама за остваривање права детета који прати и процес заштите деце од насиља.

Министарство за бригу о породици и демографију је у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту донели смо Инструкцију о начину рада центара за социјални рад у поступку одржавања личних односа детета са родитељем и другим лицима са којима га везује посебна блискост у контролисаним условима.

-Наша обавеза је да заједничким снагама учинимо све што је неопходно да подржимо породицу, да оснажимо родитеље и старатеље, да правовременом, системском и континуираном бригом допринесемо да сва деца буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и си­гурном окружењу. Деца морају бити у средишту свих наших заједничких активности како би у будућности имали здраву и снажну породицу!

Овај циљ је достижан ако свако дете и сваког родитеља испред себе сви заједно најпре погледамо онако како се најбоље види, срцем, рекла је поред осталог државна секретарка Милка Миловановић Минић.

 

Испред делегације ЕУ у Србији,  обратила се Матеја Норчић Штамцар копја је констатовала да је Србија направила велики напредак у области унапређења законске легислативе када је у питању заштита деце посебно похваливши доношење Општег протокола за заштиту деце од насиља.

Министарка за људска и мањинска права, Гордана Чомић нагласила је да је Србија друштво које баштини европске вредности и развија се у правцу нулте толеранције према сваком облику насиља једнако третирајући и жртве и починиоце насиља, у складу са законом.

Пројекат суфинансира Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије.

 

Подели: