Уједначити поступање запослених у центрима за социјални рад

Министарство за бригу о породици и демографију одржало је у уторак, 8. јуна, у Палати Србија, радни састанак са Републичким заводом за социјалну заштиту. Током састанка наглашена је потреба блиске сарадње ове две институције у пословима везаним за надзор и стручну подршку центрима за социјални рад у области породично – правне заштите.   Резултат ове сардње је и Упутство и Инструкција о уједначеном поступању запослених у центрима за социјални рад који ће у нардних неколико дана бити прослеђени свим центрима у Србији.   Републички завод за социјалну заштиту  сачинио је Стручно-методолошко упутство, а Министарство за бригу и породици и демографију Инструкцију, која центре за социјални рад обавезује на уједначено поступање стручњака приликом одржавања личних односа детета, у контролисаним условима, са родитељем, али и другим особама са којима га везује посебна блискост.   Састанак су водили државна секретарка у Министарству, Милка Миловановић-Минић и в.д. директора Завода Марко Тодосић. Државна секретарка је истакла да су овакви састанци прилика да се кроз представљање активности Министарства заједнички препознају области у којима је потребна сарадњa Министарства и Завода.   – Циљ нам је унапређење области породично-правне заштите у надлежности Министарства на квалитетан и мерљив начин – рекла је Милка Миловановић-Минић.   Марко Тодосић, в.д. директора Завода за социјалну заштиту, предлажио je заједничке састанке релевантних одељења Министарства и Завода на којима би се прецизно дефинисали проблеми стручног рада у области породично-правне заштите и проналазила конкретна решења за унапређење капацитета услуга намењених деци у социјалној заштити, као и развој нових програма подршке родитељству.   Упутство и Инструкција, како је закључено на састанку, помоћи ће практичарима у центрима за социјални рад да послове у овој области обављају квалитетније и ефективније. Како је наглашено, Завод је током пружања супервизијске подршке центрима за социјални рад уочио проблеме током рада стручњака са корисницима, у ситуацијама у којима је током или након развода, донета судска одлука о виђању детета и родитеља у контролисаним условима. Неопходно је да та пракса буде уједначена.  У изради овог упутства значајан допринос дао је и један број  судија који суде у породично- правним споровима, тако да се очекује да упутство буде корисно и за надлежне судове.   Представници Завода информисали су државну секретарку да је Републички завод за социјалну заштиту, у партнерству са УНИЦЕФ-ом, као први корак у подршци унапређивању система социјалне заштите анализирао је рад са родитељима у услугама саветовалишта за брак и породицу и дневних боравака. Саветовалишта за брак и породицу су изабрана за ову анализу као места на којима се на организован начин одвијају саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге, а дневни боравци за децу са сметњама у развоју као једна од најраспрострањенијих услуга за децу у систему социјалне заштите.  

Подели: