Спорно поступање Центра за социјални рад у Чачку

Министарство за бригу о породици и демографију, по службеној дужности, а у складу са законом, извршило је надзор над стручним радом Центра за социјални рад града Чачка у вези насиља у породици које је извршио И. Г. из Чачка, а које је резултирало смрћу троје чланова породице Г.

Министарство је сачинило извештај у коме је констатовано да стручни радници Центра за социјални рад града Чачка у вршењу послова заштите од насиља у породици Г. нису поступали у потпуности у складу са законом и стандардима стручног рада.

Због наведених пропуста Министарство је издало налоге директору Центра за социјални рад града Чачка. Између осталог, наложено је да директор, у  складу са својим овлашћењима из закона који регулише радне односе, покрене поступак и утврди да ли у поступању стручних радника који су учествовали у заштити породице Г. има елемената дисциплинске одговорности и да о томе извести Министарство за бригу о породици и демографију, у року од 20 дана.

 

 

Подели: