Сарадња са цивилним сектором за бољи положај и заштиту деце

Државна секретарка у министарству за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије, Милка Миловановић Минић, данас је уечствовала у Дијалогу „Србија по мери детета“ коју је у Београду организовао Центар за права детета.

Она је истакла да је Србија у последњих неколико година спровела законодавне измене које треба да допринесу бољој заштити деце, унапређењу породичних односа и бољем раду институција које ова права штите.

-У фебруару ове године представљен је Посебан извештај о дискриминацији деце у Србији у коме је констатовано да је стање у погледу положаја деце унапређено, а у погледу остваривања права у пракси, постигнут је значајан напредак – подсетила је државна секретарка.

Кад је реч о области социјалне и породично-правне заштите, према њеним речима, развијене су многобројне услуге у заједници, донета Уредба о наменским трансферима локалним самоуправама у развоју недостајућих услуга, смањен је број деце на институционалном смештају, посебно деце до три године живота и повећан обим хранитељства.

Државна секретарка је навела да је у плану рада министарства за 2022. годину, доношење Закона о правима детета као и доношење новог Националног плана акције за децу, јер је претходни истекао.

-Сарадња владиног и невладиног сектора, уз пуно уважавање појединачног доприноса сваког актера од изузетне је важности за заштиту и унапређење права деце у Републици Србији – рекла је Миловановић Минић

Дијалог „Србија по мери детета“ коју је организовао Центар за права детета, финансијски је подржала Мисија организације за безбедност и сарадњу у Србији (ОЕБС) .

Подели: