Саопштење поводом случаја у Вршцу

У вези страшног породичног насиља, које се догодило у Вршцу, Министарство за бригу о породици и демографију, обавештава јавност да у конкретном случају нема надлежност да врши надзор над стручним радом Центра за социјални рад Вршац, у области породично-правне заштите, с обзиром да је Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/2009 и 67/2012 – одлука УС) прописано да тај надзор врши Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова са седиштем у Новом Саду.

Према нашим сазнањима овај орган је тај поступак и започео.

Резултати извршеног надзора показаће да ли је Центар за социјални рад Вршац у вршењу послова заштите и помоћи конкретној породици поступао у складу са законом и стандардима стручног рада, да ли је евентуално било пропуста у раду и ко је за њих одговоран.

Подели: