Равнотежа између радног и породичног живота као императив

Помоћница министра у Министарству за бригу о породици и демографију Александра Чамагић учествовала је данас на националној конференцији са темом „Како до равнотеже између радног и породичног живота“ која се одржала у Хотелу Метропол као део пројекта „Једнаки“ који је покренула Фондација „Ана и Владе Дивац“ у сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографију уз финансијску подршку Европске уније.

Пројекат је трајао од јануара 2020. до децембра ове године и за циљ је имао јачање партнерског односа између запослених и послодаваца и информисање из области рада и запошљавања са посебним акцентом на жене, будући да у Србији још постоји неравноправност између полова и јаки стереотипи кад је у питању улога жене у породици.

Чамагић је истакла да је пројекат успешно реализован и да је понудио важне резултате који ће допринети постизању циља датог у Стратегији подстицања рађања који је дефинисан 2018. и који је још на снази, а то је усклађивање рада  и родитељства. Пројекат је указао и на изазове који су стављени пред Министарство за бригу о породици и демографију.

„Ми имамо моћ да утичемо да се повољна клима за заснивање породице и усклађивање рада и родитељства додатно ојача и да се охрабре доносиоци одлука, не само на државном, већ и на локалном нивоу, да помогну младим мајкама и родитељима уопште да ускладе ове две сфере живота и дођу до баланса између посла и родитељства. Тако ћемо помоћи и послодавцима, јер је само задовољан родитељ успешан на послу“, казала је помћница министра.

Она је указала на то да је 90 одсто испитаника у истраживањима препознало флексибилне облике рада као једно од решења које би им помогло да ускладе породични и професионални живот јер је сваки трећи испитаник спреман да прихвати такав облик рада.

Чамагић је нагласила да је укључивање очева у подизање деце и дељење обавеза од великог значаја, будући да је познат податак како је 70 одсто очева деце у нижем узрасту напредовало у каријери док то није случај са мајкама.

Она је рекла да том облику неравноправности може да се дода и податак о финансијској неравноправности.

Ипак, истакла је помоћница министра, постоји помак. „Послодавци постају отворенији да изађу у сусрет потребама жена пре свега кроз „клизно“ радно време. Они су схватили да запосленог морају да растерете стреса и бриге око усклађивања времена у име добре сарадње и њихове ефикасности“, казала је Чамагић.

Она је као највећи пробелм послодаваца истакла не фрустрацију везану за породиљско боловање, већ одсуства због честих побољевања због деце.

У свом раду, како је истакла помоћница министра, она је имала прилике да види примере добре праксе и у градовима и у мањим местима јер је проблем вртића препознат као важан.

Она је ипак скренула пажњу на то да у овом делу постоји дискриминација према незапосленим женама, јер првенство на листи чекања имају запослени родитељи и то је проблем на коме ће морати у будућности озбиљно да се ради.

Такође, Чамагић је навела да и запослени и послодавци морају да се упознају боље са већ постојећим законским решењима која дефинишу обавезе и права обе стране у циљу усклађивања ове две сфере.

„Наш је циљ да породични живот и у градовима и у руралним срединама учинимо једнаким, да се разлике смање и да се становницима мањих места и села омогући исто оно што породице имају у градовима. Још ћемо радити на овим решењима и на републичком и на локалном нивоу“, закључила је помоћница министра.

Славица Ђукић Дејановић, специјална саветница премијерке у Влади Србије, нагласила је како је истраживање у оквиру пројекта показало да су послодавци отворени да изађу у сусрет запосленима јер су свесни да само онај радник који је ускладио обавезе код куће и оне на послу може да обезбеди организацији квалитетан рад.

Она је казала и како послодавци очекују да их држава подржи. Зато је почело да се додељује Признање „Пријатељ породице“ којим се награђују организације спремне да ускладе породичан и радни живот градећи пријатељско окружење. „Повећање броја задовољних родитеља доприноси популационој политици коју Влада Републике Србије препознаје као један од својих приоритета“, истакла је Ђукић Дејановић.

Саветница за репродуктивно здравље и питања младих у УНФПА за Србију Невена Шовић, рекла је да су родна равноправност и оснаживање жена основни предуслови одрживог развоја једног друштва.

Она је скренула пажњу присутнима на нове услове рада које је наметнула епидемија али је указала на то да је у том тешком изазову Србија успела да одговори на добар начин.

Ипак, Шовић је нагласила да у нашој земљи још увек мајке носе највећи терет родитељства и да би требало радити на унапређивању закона који штите равноправност. „Баланс је могућ тек кад је подела улога у породици равноправна“, казала је она и додала да је пред нама задатак да срушимо стереотипе. Шовић је рекла и да је у Софији пре неколико дана одржана конференција о демографској отпорности на којој је присуствовала и државна секретарка Милка Миловановћ Минић.

Директорка Фондације Ана и Владе Дивац Ана Кошел рекла је како никад није било лако успоставити баланс између пословног и приваатног живота и да би мушкарци требало да преузму активну улогу у расподелии послова код куће.

Она је казала да је криза корона вируса отворила многа питања међу којима је и питање флексибилног радног времена које углавном постављају жене будући да је на њима највећи део терета родитељства.

„Жене се после радног времена посвећују породици и кућним пословима што нас поново враћа на терен дискриминације, а здраво радно окружење и одсуство дискриминације представљају предуслов за поштовање не само жена већ свих запослених“, казала је Кошел и упутила на приручнике који могу да помогну да сазнамо више о правима које можемо да остваримо.

На Конференцији смо чули како да послодавци допринесу бољем усклађивању радног и породичног живота запослених, а послодавци и представници локалних самоуправа поделили су искуства у вези са овом темом и истакли примере добре праксе.

 

Подели: