Прва седница Радне групе за измене Породичног закона: Оснажити породицу као основну ћелију друштва

Министар за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије Ратко Дмитровић, представио је данас, 12. јула,  неке од полазних основа на којима ће радити Посебна радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона.     Дмитровић је председник Радне групе која је у Палати Србија у Београду одржала своју прву седницу. Радном групом у својству заменика, руководиће државна секретарка у Министарству за бригу о породици Милка Миловановић Минић,  а чине је представници више министарстава, установа социјалне заштите и цивилног сектора, представник Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности, Повереника  за  информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Високог савета судства…     Министар је замолио чланове Радне групе да у будућем деловању стално на уму имају изузетно тешку демографску слику Србије, односно да будућим изменама Породичног закона, оснаже ту основну ћелију друштва. Једино снажна и многобројна  породица, како је рекао, може да заустави демографски суноврат и сада ниску стопу родности у нашем народу подигне на виши ниво.     -Сва права појединца, од деце до стараца, морају да буду задовољена и поштована, али у свему томе не сме да изгуби породица – казао је Дмитровић.     Породични закон, ступио је на снагу 1. јануара 2005. године, а у примени је од 1. јула 2005. Овим законом уређују се брак и односи у браку, односи у ванбрачној заједници, односи детета и родитеља, усвојење, хранитељство, старатељство, издржавање, имовински односи у породици, заштита од насиља у породици, поступци у вези са породичним односима и лично име.     Према речима министра, измене и допуне Породичног закона унапредиће остваривање права детета и побољшати његов положај, као и  права и положај других чланова породице, посебно уколико им је потребна помоћ и подршка државе у области породичних односа.     Он је истакао да је полазним основама предвиђено давање могућности детету да изрази своје мишљење у поступцима, без обзира на његов узраст. Предвиђено је редефинисање мера превентивног и корективног надзора над родитељским правом, затим укидање могућности усвајања детета чији су родитељи лишени пословне способности, укида се могућност склапања споразума о усвојењу између родитеља и будућих усвојитеља. Новим одредбама, уколико буду усвојене, предвиђено је и укидање потпуног и делимичног лишења пословне способности и увођење института ограничене пословне способности. Закон уводи дефиницију детета у складу са Конвенцијом о правима детета, укидање физичког кажњавања детета као васпитног средства родитеља као и укидање малолетничких бракова.     Преднацртом је предвиђено и увођење обавезе надлежних органа да прате изречену меру заштите од насиља у породици, као и дефинисање појма најбољег интереса детета.     Државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију је истакла да измене имају за циљ израду модерног закона, усклађеног са међународним принципима и стандардима. Оне су како је рекла резултат праћења стања и одговор државе на пораст насиља у породици, велики број развода и спорова око родитељског права, пораст броја деце без родитељског старања и као и потребе њихове боље заштите у породичном окружењу и у хранитељским породицама.     -Наведене области од суштинског су значаја и у процесу придруживања Србије ЕУ и то у склопу основних права које регулише поглавље 23 као и у примени различитих конвенција чији је Србија потписник, а пре свега Конвеције о правима детета и Ковенције о заштити особа са инвалидитетом – рекла је Миловановић Минић.   Београд, 12.7.2021

Подели: