Пронаталитетне мере и заштита дечијих права у фокусу рада Министарства

Министарство за бригу о породици и демографију поднело је Одбору за права детета Народне Скупштине Републике Србије, Извештај о раду Савета за права детета и Информацију о раду Министарства за бригу о породици и демографију за последњи квартал 2021. године.

Одбор за права детета је на седници одржаној 11. фебруара усвојио и Извештај и Информацију коју је у име Министарства образложила државна секретарка Милка Миловановић Минић.

У Извештају о раду Савета за права детета на чијем челу је министар за бригу о породици и демографију Радомир Ратко Дмитровић, наводи се да је овај Савет  и у периоду од септембра до новембра 2021. године, наставио са активностима везаним за заштиту и промоцију права детета.

Савет је 24. децембра прошле године одржао седницу пројекта ”Подстицајно родитељство“.

Уз учешће проф. др Славице Ђукић Дејановић, специјалног саветника председнице Владе Републике Србије за имплементацију циљева одрживог развоја Агенде 2030, Поверенице за заштиту равноправности Бранкице Јнаковић, као и излагање представника УНИЦЕФ у Србији, фокус рада Управног одбора био је заштита деце од насиља, сексуалне експлоатације и злостављања.

Поверница за заштиту равноправности, изнела је делове Посебног извештаја ове институције о дискриминацији деце, базираног на подацима Републичког завода за статистику, уз предлог да се додатно унапреди систем међуопштинских услуга из домена социјалне заштите, кад је реч о деци с инвалидитетом која су најугроженија по питању дискриминације.

У Информацији о раду Министарства у последња три месеца 2021. године, између осталог, наведено је да су представници Министарства наставили обилазак локалних самоуправа и разговоре о мерама пронаталитетне политике. До краја децембра 2021. године, обишли су укупно 120 локалних самоуправа.

Министарство је наставило рад на унапређењу мера подршке породици с децом и било предлагач још једног сета измена и допуна Закона о финансијској подршци породици с децом, који је усвојен 29. децембра 2021. године, а ступио је на снагу 1. јануара ове године.

-Овим изменама, држава Србија знатно је унапредила подршку породици с децом, што је један од приоритета државне политике с обзиром на лошу демографску слику Србије – истакла је Миловановић Минић у образложњу Информације.

Такође, Министарство је у октобру иницирало састанак са представницима Центра за породични смештај у Београду и представницима Удружења хранитеља Београда, на тему унапређења хранитељства.

Закључено је да ће Министарство пружити подршку унапређењу хранитељства кроз измене и допуне Породичног закона, као и измене Правилника о хранитељству које је иницирало и на ком је наставило рад, у складу са динамиком рада на Породичном закону.

Миловановић Минић је истакла и да је 24. новембра 2021. у Палати Србија у Београду одржан први састанак Радне групе за измену Општег протокола о заштити деце од насиља и да је доношење овог акта, део Националног акционог плана за реализацију Поглавља 23 у процесу прикључивања Европској унији који је Србија усвојила у априлу 2016. године.

У Информацији о раду, наводи се и да је Министарство било покровитељ „Дечије недеље“ организоване у партнерству са организацијом „Пријатељи деце Србије“, у периоду од 4. до 10. октобра, одржане под слоганом „Дете је дете, да га волите и разумете“.

У Информацији се наводи и учешће представника Министарства на Панелу, „Утицај епидемије КОВИД-19“, на ком су изнети подаци о утицају пандемије Ковид 19 на права деце у Србији, као и учешће на Конференцији под називом „Припрема за самосталан живот и права деце без родитељског старања“, коју је реализовала  Организација СОС Дечија села Србије.

Министар Радомир Ратко Дмитровић, потписао је 1. децембра 2021. године Протокол о пружању међусекторских услуга путем интернет платформе „Чувам те“, која је намењена пријављивању насиља над децом и пружању савета у случају насиља.

Национална платформа „Чувам те“ у коју је укључено још шест релевантних министарстава, први пут ће повезати све надлежне институције за борбу против насиља над малолетницима, нагласила је државна секретарка.

Она је додала да је министар Дмитровић узео активно учешће и на Првој консултативоној радионици „Депопулација и подршка породици и рађању“, одржаној 16. децембра и да је делегација Министарства присуствовала међународној Конференцији у Софији, под називом “Обликовање демографске будућности Европе, путеви за напредак друштва у свету брзих демографских промена“.

Представници Министарства, како се наводи у Информацији учествовали су и на Националној конференцији „Како до равнотеже између радног и породичног живота“, одржаној 8. децембра у Београду.

Овај Пројекат, нагласила је државана секретарка, понудио је важне резултате који ће допринети постизању циља датог у Стратегији подстицања рађања,  који је дефинисан 2018. године, а то је усклађивање рада  и родитељства.

Подели: