Пројекат „Једнаки“: Да се послодавци и родитељи с децом боље разумеју

Министарство за бригу о породици и демографију и Фондација Ана и Владе Дивац, данас су 20, маја, у Медија центру у Београду, представили резултате истраживања Пројекта ,,Једнаки – ка успостављању родне равноправности, усклађивањем радног и породичног живота запослених“, спроведеног  уз подршку Европске комисије.

 

Резултати истраживања показују да родна неједнакост у приватном и пословном животу и даље посотоји, али и да запослени недовољно користе  механизме који им стоје на располагању у остваривању права на рад и родитељство.

 

Помоћница министра за бригу о породици и демографију, Александра Чамагић, истакла је да је задатак Министарства, да ради на усклађивању рада и родитељства, пре свега кроз усклађивање смена у школама и радног времена вртића  и да мотивише послодаваце да изађу у сусрет запосленим родитељима.

 

-Циљ истраживања и пројекта је да се види какво је стање на терену и шта ми као институција можемо да урадимо и предложимо другим надлежним министарствима како би се однос те две сфере живота запослених родитеља довео у равнотежу – изјавила је Александра Чамагић.

 

Истраживање показује да се породичне обавезе традиционално везују за жене и да  мајке и даље сносе највећи део кућних послова, обавеза око деце, али и пословног дела живота. У периоду док су деца у узрасту за вртић, чак 70 одсто очева је напредовало на послу, док је то постигло свега 30 одсто мајки.

 

-Индекс равноправности показује да су мајке онемогућене да се баве каријером и напредовањем, јер се више ангажују у породици, а неусклађеност постоји и у заради и уложеном времену – истакла је Александра Чамагић,  додајући да  примери добре праксе постоје, али да још нису уведени кроз институције.

 

Пројекат би, како је речено, требало да послужи као путоказ запосленима за усклађивање рада и родитељства, а да период одрастања деце учини мање стресним за родитеље. Истовремено, послодавцима је неопходно предочити да задовољни запослени више доприносе продуктивности предузећа. У складу с тим циљем, у оквиру пројекта „Једнаки“, Фондација Дивац израдила је и два приручника, како за послодавце тако и за запослене.

 

Један од видова усклађивања ових различитих интереса је увођење флексибилног радног времена.

 

-Ако можемо да нађемо нешто позитивно у протеклој Ковид години, то је чињеница да је пуно послодаваца успело да истестира рад од куће, као облик флексибилног радног времена. Циљ је да се тај облик рада, и када пандемија прође, прихвати као нормална опција која се може често користити и када су у питању запослени родитељи.- изјавила је Гордана Бјелобрк, координаторка пројекта „Једнаки“ и коауторка истраживања „Јединице локалне самоуправе и усклађивање рада и родитељства“ и „Усклађивање рада и родитељства – послодавци и запослени“.

 

Она је додала да истраживање показује да би за чак 90 одсто родитеља, када би мењали посао, од пресудног значаја било то да нови послодавац понуди неку форму флексибилног радног времена.

 

Гордана Јордановски, коауторка истраживања „Јединице локалне самоуправе и усклађивање рада и родитељства, рекла је да тек свака пета општина или град у Србији имају дефинисане активности усмерене на помоћ породицама са малом децом, самохраним родитељима или младим брачним паровима. Да све није тако лоше показује и податак да 43 одсто општина обухваћених истраживањем, размишља о таквим олакшицама и планира да се активно укључи у афирмацију родитељства кроз примену решења која омогућавају лакше усклађивање посла и приватног живота.

 

Додатно, већина општина, њих 78,4 одсто, свесно је потребе да својим запосленима обезбеди институционалне услове за усклађивање рада и родитељства и да на тај начин повећа њихову продуктивност.

Подели: