Процес доделе субвенција олакшан и убрзан

На предлог Министарства за бригу о породици и демографију, Влада Србије усвојила је нову Уредбу о додели субвенција мајакама за куповину прве некретнине, којом ће овај процес бити знатно олакшан и убрзан.

Новом Уредбом о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета предвиђено је, поред осталог, да локалне самоуправе најкасније до 30 дана од пријема захтева доставе документацију Комисији на одлучивање, а да Комисија одлучује по примљеним захтевима најкасније у року од 30 дана од пријема уредног захтева и документације.

Овом уредбом омогућена је куповина и станова у изградњи који су предбележени у катастар непокретности без терета, што је у досадашњим процесима отежавало добијање субвенција.

Такође, утврђено је и понављање поступка одлучивања у предметима који су до сада правноснажно окончани одбијањем захтева због прерано закљученог купопрoдајног уговора или уговора који је закључен непосредно по закључењу предуговора, а у којима су постојали сви остали услови за стицање права на субвенцију. Захтев се може поднети у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Право на новчана средства може се остварити за изградњу куће или стана на основу техничког описа са пописом радова и предмером и предрачуном радова који је остварен од стране одговорног пројектанта, а за куповину куће или стана према вредности купопродајне цене утврђене предуговором о продаји непокретности, односно уговором о продаји непокретности.

Такође, право на новчана средства може се остварити за учешће у куповини куће или стана путем стамбеног кредита – према вредности процењене непокретности на основу које се одобрава кредит, односно купопродајне цене утврђене предуговором о продаји непокретности, односно уговором о продаји непокретности.

Подели: