Појашњење Инструкције о спровођењу одлука Уставног суда: Обештећење свим породиљама

Министарство за бригу о породици и демографију и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, упутило је општинским и градским управама и центрима за социјални рад, појашњење Инструкције која се односила на поступак остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства.

 

Према појашњењу Инструкције упућене 2. августа ове године, захтев за измену решења о накнадама могу поднети сви корисници о чијим правима се одлучивало од почетка примене Закона о финансијској подршци породици с децом, односно од 1. јула 2018. године.

 

Поред породиља, право на исплату обештећења имају и корисници који су решења добили по основу права на накнаду за одсуствo са рада ради посебне неге детета, права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета жена пољопривредних осигураница, као и права на додатак за помоћ и негу другог лица.

 

Инструкција се односила на примену и спровођење одлука Уставног суда Републике Србије, објављених у мају 2021. године, а Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици с децом примељује се од 1. јула 2021. године.

 

У допуни коју су потписали министри Радомир Ратко Дмитровић и министарка Дарија Кисић Тепавчевић, наводи се да су надлежна министарства имала у виду проблеме првостепених органа приликом утврђивања коначности и правоснажности појединачних решења, као и чињеницу да је појединим корисницима у међувремену протекао рок за подношење захтева, у периоду од објављивања Одлука Уставног суда до доношења Инструкције.

 

У допуни се изричито наводи:

 

„У циљу рационалности и економичности поступка, а нарочито као додатна подршка породиљама и њиховим породицама, изузетно је дата могућност да захтев за измену појединачног акта (решења) у прописаном року од шест месеци од дана објављивања Одлуке Уставног суда, могу поднети и корисници којима је у складу са Инструкцијом протекао рок за подношење захтева, а право су остварили од почетка примене Закона, односно од 1. јула 2018. године.

 

То значи да захтев за измену појединачног акта, у прописаном року од шест месеци од дана објављивања Одлуке Уставног суда, могу поднети сви корисници који су право остварили, односно о чијем захтеву се одлучивало, од почетка примене Закона,  односно од 1.јула 2018.“

 

 

Подели: