Подршка унапређењу стручног рада у свим центрима за социјални рад

После готово две године рада у условима пандемије КОВИД 19, директори и представници свих центара за социјални рад  одржали су у уторак 22. јуна у Врњачкој Бањи, стручни скуп на тему „Социјална заштита у условима дуготрајне пандемије“. У име Министарства за бригу о породици и демографију, државна секретарка Милка Миловановић Минић, истакла је неопходност институционалне сарадње, као и улогу и допринос Министарства у унапређењу квалитета стручног рада у центрима за социјални рад у Србији.   Скуп је организовала Асоцијација центара за социјални рад Србије, Комора стручних радника и Удружење стручних радника у социјалној заштити Републике Србије.   Државна секретарка је истакла да је пандемија вируса Ковид 19, отежала ионако сложене и врло озбиљне задатке запослених у овој области друштвеног живота, а грађане учинила зависнијим од социјалних служби. У уводној речи истакла је да се ожиљци пандемије КОВИД-а 19 у Србији, огледају и у чињеницама да поред више умрлих и мање рођених беба, имамо и мање склопљених бракова, више развода, учесталост насиља различите етиологије, много мање квалитетних социјалних контаката.   -Оснивањем Министарства за бригу о породици и демографију  Влада Републике Србије јасно показује опредељеност државе да се убудуће фокусира на препознате проблеме кроз доношење законских решења и у складу с тим издвајања за различите подстицаје – изјавила је државна секретарка, додајући да је то министарстсво предлагач измена и допуна закона о финансијској подршци породици са децом и Породичног закона.   Посебно је нагласила сарадњу са другим министарствима и установама у систему социјалне заштите. Резултат сарадње са Министарством за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту је и донета Инструкција о начину рада установа социјалне заштите и организација социјалне заштите за пружање услуга деци у заштити деце од злоупотребе дечјег рада.   -У сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту донели смо стручно-методолошко упутство у контролисаним условима, који се односе на поступак одржавања личних односа детета са родитељем и другим лицима са којима га везује посебна блискост – нагласила је Милка Миловановић Минић.   Такође, Министарство је свим центрима за социјални рад  дало упутство и препоруку приликом реализације медијских активности, уз пуно поштовање одредаба Закона о заштити података о личности, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о тајности података, Породичног закона и Закона о социјалној заштити као и Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад.   Изузетно, у комплекснијим случајевима породичноправне заштите, за које постоји интересовање медија, нагласила је, центар за социјални рад је дужан да се обрати Министарству за бригу о породици и демографију ради пружања стручне помоћи и претходно давање сагласности медијске активности. У овој години, фокус рада стручне службе министарства биће и на унапређењу правилника о  хранитељству, како би се унапредио квалитет алтернативног породичног смештаја (хранитељство) као мера превенције институционализације у ситуацијама када је издвајање детета из биолошке породице неопходно као привремена мера због заштите његове безбедности и најбољих интереса и подстакао даљи развој капацитета за ургентни смештај и повремено (предах хранитељство).  У плану је и рад на Општем протоколу за заштиту деце од злостављања и занемаривања.   Министарство за бригу о породици и демографију је укључено у активности везане за развој софтверског решења – Система за заштиту и аутоматизацију инструмената социјалне заштите који реализује Конзорцијум Асеко. Реч је о надзору над реализацијом Пројекта и у функцији праћења квалитета понуђених софтверских решења и докумената са аспекта поштовања закона и стандарда стручног рада који се примењују у центрима за социјални рад.   -Социјална заштита као организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености, била је и остала на висини свог задатка, управо захваљујући вама који сте добро препознали и разумели тежину ситуације, умели да се носите са изазовима и остали доследни у свом раду – изјавила је државна секретарка у обраћању учесницима стручног скупа.  

Подели: