Платформа „Чувам те“ повезаће све институције у превенцији насиља над децом

Министар за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије Радомир Ратко Дмитровић, потписао је данас Протокол о пружању међусекторских услуга путем интернет платформе „Чувам те“ која је намењена пријављивању насиља над децом и пружању савета у случају насиља. Национална платформа „Чувам те“, први пут ће повезати све надлежне институције за борбу против насиља над малолетницима, чиме ће се на једном месту пратити свака пријава као и ток решавања пријаве насиља, злостављања, занемаривања или експлоатације деце у Србији. У овај велики пројекат Владе Републике Србије укључено је још шест релевантних министарстава:  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља, Министарство унутрашњих послова, Министарство тровине, туризма и телекомуникација и Министарство правде, као и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу. Према потписаном Протоколу предвиђено је да представници министарстава формирају Тим за превенцију злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце. Тај тим анализираће све пријаве пристигле путем Платформе и у зависности од угрожености права детета, пријаву ће прослеђивати надлежном органу на поступање. Пријаву насиља које се догодило у установама платформи „Чувам те“ подносиће овлашћено лице, а моћи ће да је поднесе и дете, односно његов законски заступник, као и особа која је сведок насиља. Министарство за бригу о породици и демографију у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обављаће  унос и ажурирање садржаја и одговарати на постављена питања. Платформа „Чувам те“ израз је посебне пажње Владе Србије усмерене ка деци, родитељима, наставницима и грађанима, који ће добити безбедан простор за пријављивање насиља како би оно било санкционисано.    

Подели: