Одбору за права детета Народне скупштине Републике Србије представљен извештај о раду министарства и Савета за права детета

  Министарство за бригу о породици и демографију поднело је Одбору за права детета Извештај о раду Савета за права детета Владе Републике Србије и Информација о раду Министарства за бригу о породици и демографију за период од јула до септембра 2021. године. Одбор је на седници одржаној 29. децембра прихватио и Извештај и Информацију које је образложила државна секретарка у Министарству Милка Миловановић Минић. Савет за права детета је саветодавно тело Владе Републике Србије и један је од најважнијих националних механизама за остваривање права детета, чији рад подржава и Комитет за права детета УН. Миловановић Минић се представљајући извештај о раду Савета за права детета, којим председава министар за бригу о породици и демографију Радомир Ратко Дмитровић, осврнула на активности које је предузимало  Министартство у процесу заштите, унапређења и промоције права деце.   Она је истакла да је Министарство било предлагач Закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са децом, који је у примени од 1. јула 2021. године, као и да је у процедури доношење Закона о изменама и допунама Породичног закона, као важних законодавних оквира у заштити права детета.   -Измене и допуне Породичног закона имају за циљ израду модерног закона, усклађеног са међународним принципима и стандардима – рекла је државна секретарка.   Важан сегмент у зштити тих права, према њеним речима је и  Инструкција о начину рада установа социјалне заштите у заштити од злоупотребе дечјег рада које је Министарство донело у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.   -Такође, у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту, донета је Инструкција о начину рада центара за социјални рад у поступку одржавања личних односа детета са родитељем и другим лицима са којима га везује посебна блискост у контролисаним условима – нагласила је државна секретарка.   Миловановић Минић је истакла и веома деобру сарадњу Министарства са Канцеларијом УНИЦЕФ-а за Србију и додала да Министарство координира радом интерсекторског Управног одбора пројекта ”Подстицајно родитељство кроз игру”.   У оквиру друге тачке дневног реда, Миловановић Минић је истакла да је од од јула до септембра Министарство наставило рад на  унапређењу два закона. У том периоду представници Министарства обишли 23 јединице локалне самоуправе чиме је наставило прикупљање примера добре праксе који ће бити интегрисани у свеобухватни документ Владе Републике Србије у циљу доприноса побољшању демогафске слике Републике Србије. -Формирана је Посебна радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона, а председник Радне групе је министар Дмитровић – рекала је државна секретарка, додајући да ће измене и допуне Породичног закона, унапредити остваривање права детета, као и  права и положај других чланова породице, посебно уколико им је потребна помоћ и подршка државе у области породичних односа. Као једну од значајих активности Министарства, Миловановић Минић је навела сарадњу са Фондацијом Ана и Владе Дивац, са којом је организовало видео-конференцију. Локалним самоуправама представљени су резултати истраживања „Једнаки – Ка успостављању родне равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених“, а део закључака конференције односи се и на значај увођења флексибилног радног времена, рада у сменама, боравка деце у вртићима и школама током распуста, као и контакти с послодавцима у погледу апела и подршке родитељству. -На конференцији поводом Светског дана становништва, министар за бригу о породици и демографију Ратко Дмитровић нагласио је да је Србија демографске проблеме са којима се суочава препознала као кључне, за шта је доказ и формирање стратешког министарства на чијем је челу, те да је неопходно да држава и министарство учине све како би се активним мерама ублажио удар пандемије – рекла је Миловановић Минић. На крају, државна секретарка је извесштавајући Одбор о правним питањима која се тичу Министарства истакла да је Сектор за планирање, унапређење породице и деце, квалитет живота, продужетак живота и породично правну заштиту, Одсек за управно-надзорне послове у области породично-правне заштите, у наведеном периоду примио укупно 400 предмета, од тога 41 управних и 359 вануправних, а урађено је 28 управних предмета и 374  вануправних. Сектор за популациону политику, политику наталитета и репродуктивно здравље  у периоду јул-септембар 2021. године примио је 270 предмета и 415 питања грађана путем мејла  и аудио порука и питања служби дечије заштите.   Седницом Одбора за права деетета је председавао је предсеник Одбора и Народне скупштине Ивица Дачић, а присуствовали чланови и заменици чланова Одбора: Љиљана Малушић, Јелена Обрадовић, Весна Стамболић, Наташа Ивановић, Дубравка Филиповски, Драгана Бранковић Минчић, Сандра Јоковић, Милијана Сакић, др Весна Ивковић, др Илија Животић, Хаџи Милорад Стошић и Данијела Вељовић.

Подели: