Одбор за права детета усвојио Извештај о раду Министарства за бригу о породици и демографију

Одбор за права детета Скупштине Републике Србије, увојио је на седници у четвртак 27. маја, Извештај о раду Министарства за бригу о породици и демографију.  Извештај који обухвата информације о раду у два периода, од октобра до  децембра 2020. године и од јануара до марта 2021. године, поднела је државна секретарка Милка Миловановић Минић.   Седници је председавао председик Народне скупштине Ивица Дачић, који је и председник овог одбора. Он је истако да Одбор за права детета, до формирања Министарства за бригу о породици и демографију није имао своје, ресорно министарстсво. Овом седницом, како је нагласио, започела је конкретна сарадња Одбора с надлежним министарством.   Седници су присуствовали и чланови и заменици чланова Одбора: др Владимир Орлић, Елвира Ковач, академик Муамер Зукорлић, Јелена Мијатовић, Јелена Обрадовић, Весна Стамболић, Наташа Ивановић, Дубравка Филиповски, Милија Милетић, Милијана Сакић, Мисала Праменковић, проф. др Александра Павловић Марковић, Весна Ивковић, Хаџи Милорад Стошић, др Емеше Ури, Данијела Вељовић, Мирсад Хоџић и Надије Бећири.   Државна секретарка Милка Миловановић Минић известила Одбор да су први запослени у министарству почели да раде 1. јануара 2021. године, а помоћници министра, државни секретар и секретар министарства постављени су на седници Владе Републике Србије 14. јануара 2021. године. Министарство je у периоду  од јануара до марта 2021. године започело активности које се односе на права детета. Одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 02-2862/2021 од 1. априла 2021. године образован је Савет за права детета, на чијем челу је министар Радомир Дмитровић. Савет се образује за временски период до 31. марта 2022. године.    -Овим је настављен континуитет радa овог посебног Радног тела Владе Републике Србије и најважнијег механизма за унапређење, заштиту и промоцију дечијих права – рекла је државна секретарка.   У периоду од када је Министарство постало оперативно, нагласила је Милка Миловановић Минић, ушло се у припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона и Нацрта закона о правима детета и Заштитнику права детета, којим је предвиђено оснивање института Заштитника права детета.   Кад је реч о Закону о финансијској подршци породицама с децом, државна секретарка је као посебно важне измене навела да се бришу одредбе којима се условљавају мајке које су родиле децу са инвалидитетом да бирају између накнаде зараде и накнаде за туђу негу и помоћ на коју дете има право по основу инвалидитета, већ могу да користе ова права истовремено. Такође, пооштрава се казнена политика и уводе казне за институцију, руководиоца и извршиоца који услед погрешне примене прописа учине штету породиљама и њиховим  породицама.   Државна секретарка и секретар у министарству Мирјана Радановић, указале су и на чињеницу да  је Министарство остварило успешну сарадњу са више међународних организација: УНИЦЕФ-ом и Међународном организацијом рада, као и са Фондацијом Ана и Владе Дивац, са којима је радило на пројектима подршке родитељству, хранитељским породицама и усклађивању рада и родитељства.

Подели: