Нови Правилник о хранитељству у најбољем интересу деце без родитељског старања

Државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију Милка Миловановић Минић одржала је 7. децембра у Београду први састанак Радне групе за израду новог Правилника о хранитељству.

Министарство је иницирало доношење новог Правилника о хранитељству, дефинисало области којима ће се бавити Радна група и уврстило га у план рада за први квартал 2022. године.

Обраћајући се члановима Радне групе, државна секретарка је изјавила да ће новим Правилником бити боље дефинисани облици хранитељства, унапређени стандарди заштите деце и младих који живе у хранитељским породицама, унапређене стручне процедуре и начини подршке деци и породицама које се налазе у систему хранитељства.

Радна група коју чине представници релевантних министарстава и  стручњаци из области социјалне заштите и бриге о деци, дефинисаће конкретне измене важећег правилника.

Према подацима Министарства рада,запошљавања, борачких и социјалних притања, у хранитељским пороцицама у Србији је 2019. године живело више од 5.000 деце, од чега је готово 1.000 деце са озбиљним здравственим проблемима.

Миловановић Минић је подсетила да хранитељство у Србији има традицију дужу од сто година и да је реч о значајаном ослонцу укупном систему бриге о деци, који мора да им обезбеди здрав и безбедан развој у складу са политиком да деца која се нађу у систему социјалне заштите, живе ван институција.

Државна секретарка је подсетила да је хранитељство привремени облик заштите деце без родитељског старања.

-Струка каже да је за дете увек боље да расте у породици него у институцији. Хранитељска породица се стара о детету док центар за социјални рад не нађе трајно решење у најбољем интересу детета – рекла је Миловановић Минић.

Подели: