Нови Правилник о хранитељству: Сродници имају предност као хранитељи

Државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије Милка Миловановић Минић, говорила је јуче на стручном скупу „Живот у заједници“ – изазови деинституционализације и развој услуга у заједници, који су на Дивчибарама организовали Асоцијација центара за социјални рад, Удружење стручних радника социјалне заштите Србије и Комора социјалне заштите. Она је истакла да је у склопу реформе социјалне заштите у Србији од усвајања Закона о социјалној заштити 2011. године, учињено много на стварању бољих услова за живот у заједници свих рањивих група наших грађана, те да је недавно усвојен и нови Правилник о хранитељству који ће допринети унапређењу хранитељства у Србији као најзначајнијем ослонцу родитељима и биолошкој породици у кризи.   -Заштита деце на хранитељству мора да буде ефиканса и у њиховом најбољем интересу, а дете, кад год је могуће, треба да се уједини са својом биолошком  породицом, којој се мора обезбедити стручна подршка – рекла је Миловановић Минић.   Нови Правилник прописује да су субјекти хранитељске заштите деца и младе особе на хранитељству, што значи да се посебно дефинише заштита младих на хранитељству од 18 до 26 година, а направљена је и јасна разлика између сродничког и несродничког хранитељства, уз предност коју Правилник даје сродницима – прецизирала је државна секретарка.   Она је истакла да се уводе и рокови трајања хранитељства, зависно да ли је реч о ургентном, повременом, или хранитељству уз интензивну подршку.   Неке од новина у Правилнику односе се и на јасније дефинисање услова за заснивање хранитељства, бољу поделу послова између центара за социјални рад и Центра за породични смештај и усвојење (ЦПСУ) као и на  потребу јавног промовисања хранитељства. Миловановић Минић је појаснила да нови Правилник отвара могућност акредитације програма обуке хранитеља, да се припремом будућих хранитеља побољшава стручна процена њихове опште подобности, а биће  побољшана и евиденција хранитеља и корисника. За живот у заједници, па и хранитељство као један од мање рестриктивних облика заштите деце и младих, неопходна је доследна примена закона, подзаконских аката, као и протокола и планова, који су, како је нагласила, добро дефинисани и усклађени са европском праксом. -Кроз Закон о социјалној зашти дефинисали смо многе недоумице у области компетенција за рад у систему социјалне заштите, како кроз резиденцијалну бригу,  која се мора унапређивати, тако и кроз развој услуга у заједници које треба да допринесу превенцији институционализације – констатовала је државна секретарака. – Развој услуга у зајединици у склопу превенције институционализације је мотив више да живот наших грађана учинимо бољим и достојанственијим, било да се ради о деци, одраслима или старима, са или без неког од облика инвалидитета – рекла је Миловановић Минић.   Обраћајући се учесницима скупа, државна секретарка је такође подсетила да је Министарство за бригу о породици и демографију за годину и по колико постоји, поред рада на изменама Закона о финансијској подршци породици с децом, којим су два пута повећана издвајања за породицу, иницирало измене и допуне Породичног закона, али да је због његовог обима и сложености, доношење Закона о изменама и допунама Породичног закона, пренето у 2022. годину.   Министарство за бригу о породици и демографију координира Управним одбором Пројеката „Подстицајно родитељство“ који је ослоњен на систем здравства, образовања и социјалне заштите и који се у партнерству са УНИЦЕФ-ом спроводи у 34 локалне самоуправе, чиме се пружа системска подршка родитељима на локалном нивоу, напоменула је Миловановић Минић.   Она је затим додала да је министар Радомир Дмитровић иницирао састанак са представницима Асоцијације центара за социјални рад Србије на тему породичног насиља,  са ког је упућен позив стручним радницима да дају допринос у анализи ефеката примењеног организационог модела у овим установама, на основу чега ће бити уобличен будући Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад.

Подели: