Нове пронаталитетне мере доприносе подстицају рађања

Министарство за бригу о породици и демографију предлагач је измена и допуна Закона о финансијској подршци породици с децом који је јуче усвојен на седници Владе Републике Србије.

Овим изменама држава Србија знатно ће унапредити подршку породици с децом, што је један од приоритета државне политике с обзиром на лошу демографску слику Србије.

Према предлогу закона, једнократна финансијска помоћ за рођење првог детета у породици уместо 100.000 динара, износиће 300.000 динара .

Одредба о повећању родитељског додатка, као и друга битна измена којом ће мајке стећи право на учешће државе за куповину првог стана или куће, уколкио закон прође процедуру у Народној скупштини Републике Србије, ступиће на снагу од 1. јануара 2022. године.

Нове мере пронаталитетне политике Министарство и Влада Републике Србије доноси у намери да се заустави негативан тренд пада стопе наталитета и да се значајно доприносе подстицају рађања.

 

Мера популационе политике за учешће приликом решавања стамбеног питања је нова и у Предлогу закона дефинисана је као право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину куће или стана, по основу рођења детета.

 

Влада Републике Србије ће посебним актом утврдити ближе услове и начин остваривања овог права, односно критеријуме за одређивање висине средстава, документацију коју је потребно прибавити, као и начин исплате.

Да би мајка остварила право својине стана или куће, поред услова да је дете рођено после 1. јануара 2022. године, неопходно је да буде држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да први пут стиче својину у породично-стамбеној кући или стану на територији Србије. Брак није услов за оставаривање овог права.

 

Право може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је  дете рођено на територији Републике Србије или је држављанин Републике Србије.

 

Законом о финансијској подршци породици с децом и изменама које су на снази од 1. јула 2021. године, држава је већ  повећала  издвајања за породице с децом.

 

 

 

 

 

 

Подели: