Наставак субвенција за куповину прве некретнине и у 2024. години

На предлог Министарства за бригу о породици и демографију, Влада Републике Србије усвојила Одлуку о утврђивању износа новчаних средстава у 2024. години за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично – стамбене зграде или стана по основу рођења.

Максимални износ средстава који се може одобрити за ове намене је, као и до сада, 20.000 евра.

Право на новчана средства може се остварити за изградњу куће у јединицама локалне самоуправе које су утврђене као девастирана подручја у висини 50 одсто вредности радова, као и за изградњу куће у осталим јединицама локалне самоуправе – у висини 20 одсто вредности радова.

Такође, ово право може се остварити и за куповину куће или стана – у висини 20 одсто вредности непокретности процењене од стране надлежног пореског органа, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о продаји непокретности, односно уговором о продаји непокретности, као и за учешће у куповини куће или стана путем стамбеног кредита – у износу од 20 одсто процењене вредности непокретности на основу које се одобрава кредит, а највише у износу од 20 одсто продајне цене утврђене предуговором о продаји непокретности, односно уговором о продаји непокретности.

Ово право до сада је искористило 583 мајке.

Подели: