Министарство наложило мере Градском центру за социјални рад Београд

Поводом случаја тешко занемарене малолетне девојчице од стране својих родитеља, Министарство за бригу о породици и демографију је одмах по сазнању спровело надзор над радом Градског центра за социјални рад Београд и поступајућих одељења.

Након спроведеног надзора, Министарство је наложило руководиоцу Градског центра за социјални рад Београд наложило да предузме мере из своје надлежности и покрене дисциплински поступак и утврди одговорност запослених у одељењима која су поступала у овом случају.

Градском центру за социјални рад Београд наложено је да обезбеди одељење за даљу заштиту малолетне девојчице и одмах започне и ефикасно спроведе целовиту стручну процену родитељских капацитета и компетенција оца детета за вршење родитељског права и да у складу са резултатима стручне процене и законским овлашћењима одмах поднесе тужбу за његово потпуно лишење родитељског права.

Такође, наложено је да се обезбеди спровођење целовите стручне процене родитељских капацитета и компетенција мајке детета, која је важећом судском одлуком делимично лишена родитељског права, са правом да одржава личне односе са дететом, и да у складу са исходима процене донесе закључак о целисходности покретања судског поступка за њено потпуно лишење родитељског права.

Градски центар за социјални рад Београд треба да у року од 30 дана од пријема ових налога достави Министарству извештај о реализацији наложених мера.

Подели: