Људи су град – подршка развоју људског капитала у локалним заједницама

Министарство за бригу о породици и демографију је у сарадњи са УНДП покренуло пројекат „Људи су град“, који за циљ има унапређење мера популационе политике и демографске слике у локалним самоуправама. Реализација овог пројекта почела је у Чачку, одакле се кренуло у подухват креирања и спровођења локалних мера популационе политике, на чему заједнички раде Министарство за бригу о породици и демографију, Град Чачак и УНДП.

Мапирамо и окупљамо представнике свих релевантних актера на локалном нивоу – локална самоуправа, привреда, образовање и наука, социјална заштита, тржиште рада, млади. На бази посебне анализе, заједнички трагамо за областима функционисања града у којима леже прилике за развој људског капитала. Кроз радионице и фокусне групе, заједнички осмишљавамо интервенције које ће са једне стране водити бољем балансу рада и родитељства и конкурентнијем учешћу на тржишту рада, а са друге отварати прилике за нове комплементарне интервенције. У договору са локалном самоуправом и расположивим буџетом тестираћемо заједничку интервеницију која увезује више различитих развојних области у Чачку.

Демографска слика Србије показује да су покретачи и последице депопулације различити у њеним регионима. Региони се разликују не само по природном прираштају и миграционом салду, већ и по образовној структури становништва и степену економске развијености.

С обзиром на регионално специфичне демографске изазове, проблему депопулације прилазимо кроз политике које одговарају на конкретне регионалне проблеме, а чији је крајњи циљ равномернији регионални развој, кроз подстицање фертилитета и јачање људског капитала.

 

Подели: