Конститутивна седница Савета Владе Србије за питање старости и старења

У Палати Србија одржана је конститутивна седница Савета Владе Србије за питање старости и старења, чији је циљ, како је истакла министарка за бригу о породици и демографију проф. др Дарија Кисић, која председава овим телом, развијање концепта активног и здравог старења.

Министарка Кисић је истакла да је тај концепт основна нит и будуће стрегије, о којој је пре неколико дана завршена јавна расправа, а чију је израду покренуло Министарство за бригу о породици и демографију. Седници Савета су присуствовали и чланови Радне групе за израду ове стратегије, а који су након разматрања свих пристиглих коментара током јавне расправе, одлучили да она носи назив Стратегија активног и здравог старења у Републици Србији.

„Основни концепт је развијање свести о активном и здравом старењу, један другачији приступ када је у питању старење, да пробамо да одвојимо питање старости од  различитих здравствених и социјалних питања. Да размишљамо о старењу као о активној компоненти, где показујемо све своје потенцијале и искуство које смо током живота стекли“, рекла је Кисић.

Проф. др Кисић је указала да су неки од задатака Савета да разматра питања старења, друштвеног и економског положаја старих лица, могућности коришћења њихових радних и стваралачких и икуствених потенцијала и учешћа у развоју друштва, привредном и јавном животу, као и да покреће одговарајуће иницијативе за унапређење сарадње са државним органима, стручним, хуманитарним и струковним организацијама и удружењима, а све у циљу побољшања квалитета живота старијих суграђана.   

Циљ Савета је, поред осталог, и да подстиче и укључује све релевантне чиниоце да на свим нивоима делују у циљу стварања бољих могућности за активно старење, као и да  подстиче остваривање ефикасне подршке и сарадње између различитих старосних група, како би заједнички осмислили иновативна решења за подизање квалитета живота особа у старијој доби.

Подели: