Јавнe консултације о Ex-ante анализи будуће стратегије за унапређење положаја старијих лица и припреме предлога стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Срaији за период од 2024. до 2030.

Подели: