Јавна расправа о Предлогу стратегије за унапређење положаја старијих лица

Министарство за бригу о породици и демографију започело је јавну расправу о Предлогу стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године, која ће трајати до 15. августа.

Министарство за бригу о породици и демографију позива све заинтересоване да се укључе у јавну расправу о овом веома битном стратешком документу, чије је доношење један од приоритета рада Министарства.

Непосредна јавна расправа биће одржана у Београду 2. августа, Новом Саду 11. августа и Крагујевцу 14. августа, а заинтересовани могу своја мишљења, предлоге и сугестије доставити и на адресу Министарства (Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд) или на електронску адресу dragomir.knezevic@minbpd.gov.rs.

Министарство за бригу о породици и демографију иницирало је израду Предлога стратегије за унапређење положаја старих имајући у виду потребе ове веома осетљиве и специфичне категорије становништва. Радну групу која је израдила Предлог стратегије чинили су представници надлежних министарстава, организација цивилног друштва и академске заједнице, а поступак израде подржаo је Популациони фонд УН.

Предлог стратегије подржава приступ активног и здравог старења лица старијих од 65 година у Републици Србији и усмерен је ка стварању предуслова да се старија лица без обзира на године остваре у свим областима друштвеног живота.

Подели: