Израда Предлога стратегије за унапређење положаја старих један од приоритета

Радна група за израду Предлога стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Србији за период 2024-2030. одржала је први састанак, а министарка за бригу о породици и демографију проф. др Дарија Кисић истакла је да је израда овог стратешког документа један од приоритета рада Министарства за бригу о породици и демографију

„Старији од 65 година итекако још могу да допринесу нашем друштву, њихово искуство и знање су нам од огромног значаја и овим стратешким документом желимо да се у афирмативном смислу посветимо концепту старења“, навела је Кисић.

Проф. др Кисић је додала да је циљ оснаживање старијих, побољшање њиховог положаја и квалитета живота.

Министарство за бригу о породици и демографију иницирало је израду Предлога стратегије за унапређење положаја старих имајући у виду потребе ове веома осетљиве и специфичне категорије становништва.

Нови стратешки оквир биће усмерен ка стварању законодавних и осталих предуслова да се старија лица без обзира на године остваре у свим областима друштвеног живота.

Радна група ће уз административно-техничку подршку Министарства за бригу о породици и демографију израдити радну верзију Предлога стратегије, која ће бити предмет јавне расправе, а током које ће сви заинтересовани моћи да поднесу своја мишљења, предлоге и сугестије.

Састанку су, поред представника Министарства за бригу о породици и демографију, присуствовали чланови Радне групе из министарстава правде, унутрашњих послова, здравља, за државну управу и локалну самоуправу, за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и за бригу о селу, као и представници Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, експерти из Института за ментално здравље, Института друштвених наука и Сталне конференције градова и општина.

Подели: