Измене Закона о финансијској подршци породици са децом – подршка мајкама предузетницама

На предлог Министарства за бригу о породици и демографију, Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, којим се наставља подршка мајкама предузетницама.

Предложеним изменама предвиђено је да очеви који су у радном односу, а чије су супруге предузетнице, након три месеца од рођења детета могу да користе право на одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета и накнаду зараде, односно накнаду плате.

Отац детета ова права може остварити после навршена три месеца живота детета, за преостали период до годину дана, за прво и друго дете, односно до две године за треће и свако наредно дете.

Такође, изменама овог закона, а у складу са одлуком Уставног суда, изједначава се статус мајки предузетница, будући да је предвиђено остваривање права везаних за одсуство са посла за треће и свако наредно дете у трајању од две године.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом имају за циљ да подрже мајке предузетнице, као и њихове породице.

Подели: