Изабрано нових 28 општина и градова за програме подршке родитељству

У организацији Министарства за бригу о породици и демографију данас је у Палати Србија одржан састанак Управног одбора пројекта  ,,Подршка подстицајном родитељству,, који спроводи Уницеф уз подршку Владе Републике Србије и ЛЕГО фондације. На седници су изнете кључне информације о досадашнјем напретку у имплементацији  Програма. Уз сагласност свих чланова одбора донета је и Одлука о избору нових градова и општина који ће ући у следећу фазу имплементације програма на основу извештаја Комисије која је извршила евалуацију и рангирање приспелих 46 пријава на Јавни конкурс. Од 46 приспелих пријава одабрано је двадесет осам пријава за улазак у другу фазу програма, који се у првој, пилот фази показао као веома успешан. На списку изабраних градова и општина налазе се: Крушевац, Зрењанин, Стара Пазова, Врбас, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Лозница, Инђија, Бела Паланка, Сврљиг,  Бољевац, Кикинда, Краљево, Темерин, Рашка, Кнић, Нова Варош, Велико Градиште, Вршац, Сјеница, Тител, Мионица, Пријепоље, Владимирци, Свилајнац, Ћуприја, Жабаљ и Земун. Седницу је отворила председница управног одбора проф.Славица Ђукић Дејановић, истакавши кључна постигнућа у претходној фази. -Акредитација програма јачања капацитета практичара за спровођење Програма завршена је у систему здравља, док је за акредитација у предшколству и социјалној заштити у току. У систему социјалне заштите   постоји изазов да се акредитује онлине хибридни модалитет обука, док је на 6 пилот локација  већ обучено  370 практичара за примену Програма. су У пет ЈЛС су планирана издвајања за мере подршке родитељству у износу од око 67 милиона динара за 2022 год. (сличан је план за наредне две године). Проф. Ђукић Дејановић је нагласила да је доношењем одлуке о укључивању додатних 27 општина у Програм Разиграно родитељство  кључни корак ка покретању друге фазе имплементације Програма и да ће се у наредне две године Програм спроводити у чак двадесет одсто општина у Србији (укупно 33 општине) чиме се приближавамо задатом  циљу да чак 60 000 деце и њихових родитеља осети добробит унапређених услуга. , Истраживања са родитељима у пилот локацијама, показују да је изложеност подстицајним праксама од стране родитеља и окружења већа  за децу узраста 13-24 месеца него за децу ранијем узрасту, од 0 до 12 месеци а развојни  исходи мерени инструментом Узраст и развој детета  су такође нешто бољи за децу из старијих узрасних група- закључила је Ђукић Дејановић. У име Министарства за бригу о породици и демографију уводну реч дала је Милка Миловановић Минић, државна секретарка, на самом почетку подсетивши да је током    2021 године Министарство  врло интензивно радило на припреми и доношењу два значајна закона: Закона о финансијској подршци породици са децом и Породичног закона, као и на припреми  предлога Општег протокола за заштиту деце од насиља, који је Влада Републике Србије усвојила у фебруару ове године. -У току је правно техничка редакција Правлника о хранитељству. Унапређење нормативног оквира, институционалних и организационих механизама неопходан су гарант унапређење квалитета живота деце, родитеља и породице у целини, истакла је Миловановић Минић и додала да су активности министарства биле усмерене и на стварање повољнијег амбијента за развој и прихватање позитивних родитељских пракси како би кроз игру и разумевање развојних потреба деце родитељи били најбоља подршка својој деци у одрастању. – Током активности обилазака више од сто тридесет општина и градова,  промовисани су различити примери конкретне подршке родитељима са посебним освртом на примену позитивних родитељских пракси у изазовима родитељства  , рекла је државна секретарка нагласивши да се  подизање нивоа информисаности, знања и свести о значају спровођења популационе политике засноване на принципима једнакости, родне равноправности и инклузивности већ одражава  у локалним политикама. – Квалитетан и достојанствен живот сваког детета и брига о родитељима су приоритеизовани, у свим аспектима, од побољшања материјалног статуса до јачања капацитета родитеља за позитивно васпитање деце, у емоционално стабилној и подстицајној средини кроз љубав, игру и  подршку као кључне елементе за развој мозга и животних вештина, закључила је  је  Милка Миловановић Минић. Резултат спроведеног конкурса указује да постоји спремност на локалном нивоу за интерсекторску сарадњу не само у 46 општина које су се пријавиле на конкурс већ и у 138 институција здавља, образовања и социјалне заштите које су исказале спремност да подршку родитељима приоритизују у развоју својих установа. Овакав одзив општина на јавни позив је добар знак повећаног интересовања за програме популационе политике, и програме подршке раном развоју деце као и усмеравању ка позитивном родитељству али И сигуран показатељ подизања свести о значају локалних активности у промени демографске слике Србије. Након уводне речи  председнице управног одбора и, државне секретарке у министарсству за бригу о породици и демографију, извештај о прогресу и плану даљих активности изнеле су Јелена Зајегановић Јаковљевић и Мила Вуковић Јовановић, представнице УНИЦЕФ-а, након чега  је представница  Сталне конференције градова и општина,  Соње Вујин  презентовала резултате евалуације и рангирања пријава на Конкурсу за стручно методолошку подршку родитељству и раном развоју деце.        

Подели: