Институционална подршка родитељима у раном развоју детета

Државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију Милка Миловановић Минић изјавила је  током Петe Националнe конференције о подршци раном развоју детета и родитељству, „Отворимо широм врата долазе мама и тата“,  да је Министарство за бригу о породици и демографију иницирало промену правилника о родитељству којом ће интегрисати подршку родитељима и хранитељима, да на прави начин пруже подршку детету код ког су уочени развојни ризици и сметње у развоју.   Конференцију о раном развоју и подршци у Београду, организовали су УНИЦЕФ, Влада Републике Србије, ЛЕГО фондација и  Аустријска развојна агенција.   – Ова конференција је позив на акцију свим секторима и друштву у целини да подржимо рану интервенцију као својеврсну пронаталитетну меру која дотиче велики број породица и родитеља и да свако у својој улози ради да се овај процес у пуном формату деси – рекла је Миловановић Минић, додајући да ће овим, свако дете добити правовремену, интензивну и континуирану подршку.   Она је напоменула да је Министарство за бригу о породици и демографију у претходном периоду иницирало измене и допуне два важна закона; Закон о финансијској подршци породици с децом, којим су мајке деце са инвалидитетом добиле много већу правну и финансијску заштиту и Породичног закона, који је у плану рада Министарства за наредну годину.   – Законом о финансијској подршци породици с децом мајке више не морју да бирају између накнаде зараде и права на туђу помоћ и негу, већ та два права остварују кумулативно – рекла је Миловановић Минић, и додала да ће  у оквиру Породичног закона бити унапређена права детета у складу са Конвенцијом о правима детета, што поред осталих измена подразумева и забрану физичког кажњавања детета.   Миловановић Минић је нагласила су представници Министарства током обиласка локалних самоуправа уочили да локалне самоуправе препознају потребу за формирањем развојног саветовалишта које би требало да уважи проблем негативног наталитета. Државна секретарка је рекла да је предложено увођење обавезе похађања школе родитељства што доприноси унапређењу родитељских компетенција.   Државна секретарка нагласила је да Република Србија има добар институционални оквир за заштиту права детета.   – Министарство за бригу о породици и демографију иницирало је и усаглашавање општег протокола за заштиту деце од занемаривања и злостављања као и образовање Савета за права детета као једног од најважнијих националних механизама за остваривање права детета. То је тело где су сви чланови позвани да дају предлоге и иницијативе за унапређење подршке развоју деце, посебно кад говоримо о процесу ране интервенције. Миловановић Минић је нагласила да је секторска размена искустава свих актера друштва и мултидисциплинарни приступ унапређењу лоше демографске слике која је данас друштвени, политички и национални проблем број један у Србији, једини начин да и породица пође путем раста и развоја и да у коначном  резултату допринесе демографском опораваку.     – Закон о раним интервенцијама био би круна свим досадашњим корацима које је Република Србија учинила у процесу унапређења законске регулативе као важног предуслова за спровођење процеса раних интервенција, закључила је Миловановић Минић.    

Подели: