Формирани Савет за питања старости и старења и Савет за Међугенерацијску сарадњу и солидарност

На предлог Министарства за бригу о породици и демографију, Влада Републике Србије донела је на данашњој седници одлуке о образовању Савета за питања старости и старења, као стручно саветодавно тело Владе, и Савета за међугенерацијску сарадњу и солидарност.

За председницу оба савета именована је министарка за бригу о породици и демографију проф. др Дарија Кисић.

Подели: