Емоционално прихватање од стране родитеља је кључно

Државна секретарка  Милка Миловановић Минић учествовала је данас у Београду на састанку Управног одброра „Подршка подстицајном родитељству“ који спроводе Влада Републике Србије и „Лего фондација“. Организатор овог и свих претходних састанака у оквиру пројекта је Министарство за бригу о породици и демографију. На састанку је представљена и апликација БЕББО, једини свеобухватни и поуздани водич за родитеље кроз родитељство и одрастање малог детета у Србији. Државна секретарка, истовремено и координаторка интерсекторског Управног одбора „Подршка подстицајном родитељству“, истакла је да је од највећег значаја у раду била заинтересованост и одлична сарадња свих чланица и да је такав заједнички рад довео до координиране имлементације програма за подршку родитељству и развоју деце што је то основ за успех и остварење циља, а то је срећна породица. Миловановић Минић je указала на поразну статистику према којој велики број деце у свету, а нажалост и у нашој земљи, у младом узрасту доживљавају неки облик физичког насиља. Она је истакла да су деца која показују сметње у развоју посебно рањива група и да она јасно показују знаке насиља или занемаривања. „Деца су биолошки програмирана да траже дубоку везу са родитељем. Ипак, многи родитељи не могу да одговоре на ту потребу. Ретко размишљамо о томе какво су  детињство имали родитељи“, казала је државна секретарка и подсетила на закључке многих истраживања која говоре о томе да су често злостављачи у породици родитељи који су сличне облике насиља доживљавали у својој примарној породици те да они имају склоност ка понављању наученог обрасца. Миловановић Минић је такође скренула пажњу на то да се константни стрес у коме живи савремени човек, пун страха и често без подршке, негативно одражава на породичну атмосферу коју креирају родитељи неспремни да деци изађу у сусрет и задовоље њихове базичне потребе, а то је потреба за прихватањем. Она је нагласила да одсуство љубави и бриге оставља дубок траг у дечјем срцу и да је најзначаајније за дете и његово безбрижно одрастање и уклапање у средину у којој живи емоционално прихватање од стране родитеља. „Када се деца осећају несигурно или недовољно вољено, снажно се активира њихов систем одговора на стрес а она нису развојно зрела да се адекватно носе са толиком количином стреса што значајно доприноси лошем здрављу и лошим исходима у учењу“, казала је државна секретарка и додала: „Сигурна емоционална веза са родитељима која се успоставља у најранијем детињству је најважнији заштитни фактор у каснијем животу деце.“ Миловановић Минић је указала на то да се небрига или недовољна брига о деци, као и занемаривање њихових потреба или насиље над њима, рефлектује на друштвену климу и да свако друштво плаћа високу цену овог проблема. Она је предочила да би се најбољи ефекти постигли превенцијом, те да је много нижа цена коју би друштво платило благовремено заустављање насиља над децом. Због тога се и на данашњем састанку говори о универзалном приступу – о минималном пакету алата доказане подршке родитељству који може значајно спречити насиље и занемаривање деце и допрнети оптималном развоју детета. „Тај минимални пакет обухвата савете и различите алате за бригу о емоционалној добробити родитеља и превладавање родитељског стреса; знања о развојним потребама детета и вештине за успостваљање сигурне емоциналне повезаности и подстицајног односа са дететом кроз игру и рано учење, као и родну равноправност у родитељству“, казала је државна секретарка. Миловановић Минић је упознала присутне са радом Министарства за бригу о породици и демографију у протеклом периоду, будући да су представници овог министарства обишли преко 110 локалних самоуправа трагајући за проблемима који муче људе на терену али и стичући увид у одличне мере пронаталитетне политике које су општине и градови изнашли као начин да побољшају положај породице и поправе демографску слику свог краја. „На основу ситуације на терену могу да потврдим да је евидентна потреба за унапређењем родитељских компетенција кроз циљане програме и обуке, да су локалне самоуправе свесне проблема са којима се родитељи суочавају у подизању деце и да поред значајне подршке Владиним мерама популационе политике у складу са својим могућностима издвајају значајна средства за ублажавање економске цене родитељства, да улажу у развој и подршку образовању, унапређују здравствену заштиту у складу са надлежношћу и овлашћењима и унапређују  социјалну заштиту кроз подршку развоју социјалних услуга у партнерству са МИНРЗС“, казала је Минић Миловановић и поновила да је побољшање демографске слике у Србији један од најважнијих задатака који стоје пред целим друштвом. Државна секретарка је изразила задовољство што се међу присутнима налази и представница општине Бор која је била укључена у пилот програм „Подстицајног родитељства“ и на крају похвалила многе општине које креативним приступом популационој политици помажу да се смање миграције и оснажи породица. Председница Управног одбора др Славица Ђукић Дејановић похвалила је рад Министарства за бригу о породици и демографију јер на одличан начин уклапа теоријски аспект и веома активан рад на терену те да је само комбинациом та два аспекта бриге о породици могуће унапредити демографску слику Србије. Тамара Пауновић, градска већница за образовање и локална координаторка за интерсекторску сарадњу и коoрдинацију у области подршке раном развоју и родитeљству изнела је своја искуства као представница општине Бор, општине која је учествовала у пилот програму „Подстицајног родитељства“. Она је истакла да Бор као друштвено одговоран град настоји да препозна сваки пројекат који би користио и допринео побољшању положаја породице и деце. Током пројекта у ком су учествовали, УНИЦЕФ је тражио одређене податке, казала је она, који су довели до јасније слике на терену. „Тако смо сазнали где леже проблеми и шта су добри потези које треба задржати и које треба ојачати“, рекла је Пауновић и навела да су у граду као најважнији задатак издвојили потребу да се у Дому здравља организује Школа родитељства, која би због актуелне ситуације са пандемијом добила и онлајн облик. Препознавање те потребе довело је до тога да се у буџет и ова ставка укључи за наредну годину, што је корак ближе ка здравој породици.   Јелена Зајегановић Јаковљевић, руководитељка Програма за рани развој у УНИЦЕФу представила је Беббо апликацију. Ова апликација је ново, унапређено издање мобилне апликације за родитеље Хало Беба – Ваш сапутник у родитељству, која је, под новим именом, уз подршку УНИЦЕФ-а, овог новембра прешла границе 11 земаља и територија. Тако апликација има карактер инернационаллног ресурса за подршку родитељству и развоју деце. Зајегановић Јаковљевић је истакла да је апликација већ у Србији доступна на два језика, српском и енглеском, а да је њено званично лансирање планирано је за крај јануара 2022. Она је упознала присутне о томе да је апликација настала као резултат дуготрајних и свеобухватних напора УНИЦЕФ-а у Србији и релевантних стручњака, професионалаца и институција у области раног развоја да се развије мобилна апликација за родитеље широм Србије, а која би била продужена рука телефонског саветовалишта Хало Беба Градског завода за јавно здравље Београд. Апликација помаже родитељима не само да прошире знања о раном развоју, већ и да помогне да активно прате напредак, раст и развој своје деце, али и да сазнају више о томе како да брину о себи, менталном здрављу и начину да се носе са стресом. Сви учесници састанка закључили су да су изузетна сарадња и јасна сагласност у вези са елементима пројекта и његовим задацима довели до успеха који ће у коначности бити оличен у побољшању климе потребне за квалитетно родитељство и безбрижно одрастање деце, што је услов за здраву породицу.    

Подели: