Донета Инструкција о поступању општинских – градских управа и центара за социјални рад

Радомир Дмитровић, министар за бригу о породици и демографију и Дарија Кисић Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања оценили су да је, у циљу обезбеђивања благовременог, целовитог, једнаког и законитог поступања општинских – градских управа и центара за социјални рад у примени и спровођењу Одлука Уставног суда Републике Србије бр. IУз-216/2018, IУз-247/2018, и IУз-266/2017, а у складу са Законом о државној управи, неопходно донети посебну Инструкцију којом се уређују обавезе општинских-градских управа у поступку остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета и права на додатак за помоћ и негу друго лица.

 

Дана 2. августа 2021. године министри Дмитровић и Кисић Тепавчевић потписали су Инструкцију о поступању општинских – градских управа  и центара  за социјални рад у примени и  спровођењу одлука Уставног суда Републике Србије бр. IУз-216/2018, IУз -247/2018, и IУз -266/2017, а које се односе на Закон о изменама и допунама  Закона о финансијској подршци породици са децом.

 

Инструкција је достављена општинским – градским управама и центрима за социјални рад, на даљу надлежност и поступање, и код њих ће  заинтересована лица моћи да добију потребна обавештења и уколико је потребно и да поднесу захтев за измену решења у складу са Одлукама Уставног суда.

Подели: