До краја године биће уведен јединствен систем дигитализације у систему социјалне заштите

Свим корисницима у систему социјалне заштите требало би да до 12. децембра ове године буде доступан систем за заштиту и аутоматизацију рада. Јединствен софтвер, поред евиденције корисника на територији целе Србије, омогућиће овлашћеним лицима да у сваком тренутку имају приступ подацима из заједниче базе података, али и појединачном предмету у свакој његовој фази обраде.   Понуђач за израду Система за аутоматизацију и заштиту података у систему социјалне заштите је група понуђача коју предводи фирма Асеко. У петак, 4. јуна, представници понуђача презентовали су софтвер Пројектном тиму за праћење реализације уговора о јавној набавци система за заштиту и аутоматизацију инструмената социјалне заштите који је у априлу формирало Министарство за рад, борачка и социјална питања, а који чине и представници Министарства за бригу о породици и демографију.   Директор пројектног тима за реализацију ове јавне набавке је државна секретарка Министарства за рад, борачка и социјална питања др Стана Божовић, а заменик директора, државна секретарка Министарства за бригу о породици и демографију Милка Миловановић-Минић.   Др Стана Божовић, истакла је значај Пројекта с обзиром на његову сложеност и очекиване ефекте у смислу унапређења ефикасности и квалитета рада центара за социјални рад и других институција у систему социјалне и породично-правне заштите, као и издвојена финансијска средства.   Државна секретарка Милка Миловановић Минић је нагласила да је јасна опредељеност свих актера у процесу унапређења социјалне заштите, а посебно породично-правне заштите, да дају свој допринос и подршку да крајњи корисници, грађани Србије, добију ефикасан систем који им омогућава брзу и квалитетну услугу.   -Такође желимо да унапредимо и рад запослених тако што ћемо им омогућити унифициран приступ јединственој бази података, а тиме лакши и ефикаснији рад – рекла је Милка Миловановић-Минић.   Систем за аутоматизацију и заштиту у систему социјалне заштите, како је речено на презентацији, имаће јединствен шифарник са 315 стандардизованих решења за све центре за социјални рад у Србији. Омогућиће лакшу контролу решења у другостепеном поступку или у фази надзора, бржи и економичнији рад, статистику и аналитику података… Поред тога што ће стандардизовати рад свих центара за социјални рад, биће повезан и са Фондом ПИО, Републичким геодетским заводом као и базом података из Регистра социјалне карте.   Дигитализовани ситем олакшаће рад за 700.000 корисника социјалне заштите и 1.500 запослених који раде у овом систему. Руководиоцима у центрима за социјални рад биће омогућено да предмете распоређују не само по броју, већ и сходно њиховој тежини. Директори центара имаће подршку стручњака за обуку запослених на уносу података у систем. Пројектном тиму  два министарства у Влади Републике Србије  достављају се све сугестије везане за функционалност новог информационог система. Пре увођења, с њим ће се упознати  и  запослени који раде на конкретним пословима.   Закључено је да се на скупу стручних радника који организује Асоцијација центара социјалне заштите Србије, који ће бити организован у Врњачкој Бањи од 21. до 23. јуна, такође организује презентација пројекта и могућност додатног информисања запослених о свим питањима и недоумицама у вези са будућим системом рада у оквиру новог програма.    

Подели: