Demografski problemi najveći izazov savremenih društava

Делегација Министарства за бригу о породици и демографију на челу са државном секретарком Милком Миловановић Минић,  учествовала је   1. и 2. децембра у Софији на Конференцији “Обликовање демографске  будућности Европе, путеви за напредак друштва у свету брзих демографских промена“. Министарску конференцију коју су организовали Република Бугарска и  Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА), отворио је председник Бугарске Румен Радев. Како су навели организатори, конференција о демогафској отпорности, требало би да одговори на дубоке демографске промене у земљама Европе и централне Азије и увод је у Декаду демографске отпорности, као периода у ком су неопходни свеобухватни политички одговори о проблемима демографије, чија решења морају бити заснована на поштовању људских права. Учесници конференције обраћали су се, поред осталог, на теме о односу демографије и демократије, родне равноправности, проблема старења, али и на питања државних политика за младе у земљама учесницама. Државна секретарка истиче да је присуство оваквим конференцијама од великог значаја за Србију, јер је реч о друштвеним изазоваима с којима се суочавају све европске земље. -Као највећи изазови савремених друштава на Конференцији су истакнути и проблеми одложеног рађања, проблем миграција, неопходност реформи пензионог фонда као и стварање политика које доприносе социјалној инклузији старијих грађана и других рањивих група – изјавила је Милка Миловановић Минић. Испред Министарства, конференцији у Софији су поред државне секретарке  присуствовал и Зорица Николић  и Немања Ранковић.  

Подели: