Да подржимо детињство и забранимо дечији брак

Државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију Милка Миловановић Минић изјавила је данас током Конференције „Заједно за окончање дечијих бракова: за право на избор, образовање и бољу будућност“ да је Министарство за бригу о породици и демографију у свој план рада за 2021. годину, уврстило доношење Закона о изменама и допунама Породичног закона из ког ће се брисати одредба о могућности склапања малолетничког брака уз дозволу суда. Усвајање нових законских одредби део је Плана рада Владе Републике Србије, а због сложености и обимности промена, рад на Закону о изменама и допунама Породичног закона пренет је у 2022. годину, рекла је државна секретарка. Конференцију о проблему и забрани дечјих бракова, у Палати Србија у Београду, организовало је Координационо тело Владе Србије за родну равноправност. Миловановић Минић је додала да су према Конвенцији о правима детета и Конвенцији о елиминисању свих облика дискриминације над женама, дечји, рани и принудни бракови дефинисани као облици насиља и да представљају грубо кршење права детета, посебно девојчица. -Малолетички бракови угрожавају психофизичко здравље девојчица и излажу их ризику од апатридије, насиља у породици и трговине људима – нагласила је државна секретарка. Измене и допуне Породичног закона, према речима Миловановић Минић, које подразумевају и увођење дефиниције детета, у складу су са закључцима Комитета за права детета усвојеним 2017. године, као и Другим и трећим периодичним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима детета. -Министратство за бригу о породици и демографију, иницирало је и рад на изменама и допунама Општег протокола који је део Националног акционог плана за реализацију Поглавља 23 у процесу прикључивања Европској унији, у који ће бити унети  нови облици насиља садржани у Стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља, као што су дигитално насиље, дечји бракови, вршњачко, инситуционално и родно засновано насиље, као и злоупотреба дечијег рада- рекла је Миловановић Минић.  

Подели: