Брига о праву детета, уз бригу да деце буде више

Министар за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије Ратко Дмитровић, одржао је данас седницу Савета за права детета, на којој је констатовано да Република Србија континуирано унапређује правне оквире у заштити дечијих права, али да је у овој области неопходно ускладити још много закона и подзаконских аката. Министар је изјавио да је доброшла свака иницијатива и сваки предлог чланова Савета и организација која се баве правима детета, али да морамо увек у фокусу имати проблем наталитета, јер нам се може догодити да имамо све више бриге о детету, а све мање деце. -Са позиције министра за бригу о породици и демографију и председника Савета за права детета као саветодавног тела Владе Републике Србије, молим вас да се сви ми који се бавимо правима деце и темом демографије запитамо да ли ћемо доћи у ситуацију да имамо савршене законе који неће имати на кога се се примењују – рекао је Дмитровић. Он је подсетио да смо прошлу годину завршили са 57.000 више умрлих него рођених, а да ће ове године тај број бити можда и 65.000 и нагласио да у тај број не улазе грађани који одлазе у иностранство у потрази за бољим животом. Дмитровић је као проблем истако и негативан утицај дигиталне сфере којој су деца данас изложена, додајући да дете пре свега има право да га заштитимо од утицаја који ће од њега створити лошег човека. -Деца таквим садржајима приступају ван контроле, па је сваки предлог у том смеру добродошао – рекао је министар. Министар је претходно чланове Савета информисао о раду Министарства  у погледу унапређења законодавства у области права детета као и на унапређењу рада институција надлежних да штите та права. -Законом о финансијској подршци породици са децом чије су измене и допуне ступиле на снагу 1.јула ове године, мајке детета са инвалидитетом више неће морати да бирају између накнаде зараде и права на туђу негу и помоћ на коју дете има право по основу инвалидитета, већ ће та права остваривати истовремено – подсетио је министар. Министарство је  према његовим речима за план рада у наредној години уврстило измене и допуне Породичног закона у ком је између осталог предложило промену дефиниције детета и њено усклађивање са Конвенцијом о правима детета, укидање дечијих бракова и увођење одребе о забрани физичког кажњавања. -Министарство координара радом Пројекта „Подстицајно родитељство“ који спроводи Влада Републике Србије уз подршку ЛЕГО фондације и УНИЦЕФ-а, иницирало је измене Општег протокола за заштиту деце од злостављања и са УНИЦЕФОМ потписало двогодишњи програм сарадње на унапређењу, промоцији и заштити дечијих права – рекао је Дмитровић. Он је посебно нагласио да је у сарадњи са још шест министарстава, на иницијативу председнице Владе Србије, успостављена Платформа “Чувам те”, као подршка у заштити деце од насиља. Члановима Савета који чине представници релевантних министарстава, установа које се баве социјалном заштитом, академске заједнице и невладиних организација које се баве правима деце, обратила се и председница Управног одбора Пројекта „Подстицајно родитељство“ професорка Славица Ђукић Дејановић, као и Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић. Ђукић Дејановић је истакла да се позиција родитељства и детета може посматрати једино мултисекторски. У Пројекат „Подстицајно родитељство“ рекла је, укључени су стручњаци из области здравства, школства, социјалне заштите, а акценат пројекта је на рани узраст детета. – Првих 1.000 дана је назаменљиво у развоју детета, јер се тада развија и централни нервни систем – рекла је Славица Ђукић Дејановић и додала да јепосредством овог пројекта, у време пандемије едуковано је 10.000 родитеља. Овај модел, нагласила је она, успешно је спроведен у шест градова и општина, а идеја је да се укључе још 23 локалне самоуправе. Ђукић Дејановић је за 21. децембар најавила Пету националну конференцију која ће се бавити питањима подстицајног родитељства. Говорећи о Извештају о дискриминацији деце, Бранкица Јанковић је истакла да су према подацима Републичког завода за статистику у току  2020. године центри за социјални рад евидентирали 8.365 пријава насиља над децом у породици и да се у односу на 2011. годину  тај број повећао за 146,6 процената, али да је то ипак добро, јер су видови такве дискриминације раније били скривени. Јанковић је рекла да се од укупног броја пријава дискриминације, Канцеларији Повереника трећина односи на старосно доба деце која се налазе у систему образоваања и васпитања и предложила да се додатно унапреди систем међуопштинских услуга из домена социјалне заштите, кад је реч о деци с инвалидитетом која су најугроженија по питању дискриминације. Испред УНИЦЕФ-а Савету се обратила Весна Дејановић која је говорећи о правном оквиру заштите дечијих права, истиакла да је преостало још доста рада на усклађивању закона у погледу права деце и као приоритетне истакла осам закона наводећи међу њима обаласти спорт и законе који се тичу рада  удружења, волонтирања али и привредног сектора. Милица Ђорђевић из Међународне организације рада, истакла је неопходност спречавања злоупотребе дечијег рада на глобалном нивоу али и у Србији и нагласила да је ова организација предложила доношење уредбе о опасном раду за децу, која ће по први пут увести казнене одредбе за овакву злоупотребе дечијег рада, а на списку опасног рада биће и коришћење деце за просјачење.            

Подели: