Боља демографска слика у фокусу сарадње и са Популационим фондом

Државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију Милка Миловановић Минић, истакла је данас током састанка с директорком Регионалне канцеларије Популационог фонда Уједињених нација за источну Азију и централну Европу (УНФПА) Аланом Армитаж, да Министарство активно ради на измени законодавних прописа који се односе на заштиту и унапређење дечијих права, као и на промоцији и заштити права старијих особа.

Ова, као и друге активности, како је рекла, усмерене су на поправљање укупне демграфске слике у Србији и усклађене су са двогодишњим програмом сарадње Министартва и  УНИЦЕФ-а.

 

Државна секретарка је истакла да је унапређење демографске слике Србије, национално питање број један, обавеза саваке локалне самоуправе и сваког појединца. Она је додала да Министраство посвећено ради на спровођењу Плана Владе “Србија 2025“, који се односи на побољшање услова живота наших грађана.

Миловановић Минић се осврнула и на добру сарадњу са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, са којим  Министарство за бригу о продици и демографију, уз подршку УНФПА, тренутно ради на припремама Националног извештаја за четврти циклус процене и примене Мадридског међународног плана акције о старењу и регионалне примене стратегије 2018 – 2022.

Алана Армитаж је изјавила да је Министарство за кратко време учинило много на пољу популационе политике и законске регулативе.  Она је додала да је УНФПА у 2020. години покренула „Програм демографске отпорности“ и да се један од првих одговора у том програму односи на питање, како промена старосне структуре утиче на економски раст и јавне финансије.

Такође, у сусрет попису становника 2022. године, УНФПА  ради на  анализи утицаја пандемије COVID-19 на резултате пописа. Та анализа, како је рекла Алана Армитаж, биће урађена до краја ове године.

Подели: