Закона о ратификацији конвенције Уједињених Нација о правима детета

Преузмите текст закона Документа Образац отац прва некретнина Образац мајка прва некретнина Решење о номиналним износима дечијег додатка и цензуса за остваривање права на дечији додатак од 1. јануара 2022.године Решење о РД и ДД – износи – цензуси од 1. јула 2022. године

Закон о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце

Преузмите текст закона Документа Образац отац прва некретнина Образац мајка прва некретнина Решење о номиналним износима дечијег додатка и цензуса за остваривање права на дечији додатак од 1. јануара 2022.године Решење о РД и ДД – износи – цензуси од 1. јула 2022. године

Закон о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења

Преузмите текст закона Документа Образац отац прва некретнина Образац мајка прва некретнина Решење о номиналним износима дечијег додатка и цензуса за остваривање права на дечији додатак од 1. јануара 2022.године Решење о РД и ДД – износи – цензуси од 1. јула 2022. године

Закон о финансијској подршци породици са децом

Текст закона Документа Образац отац прва некретнина Образац мајка прва некретнина Решење о номиналним износима дечијег додатка и цензуса за остваривање права на дечији додатак од 1. јануара 2022.године Решење о РД и ДД – износи – цензуси од 1. јула 2022. године Документа Образац отац прва некретнина Образац мајка прва некретнина Решење о номиналним […]