Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом

Преузмите текст правилника Документа Шифарник Образац – Захтев породиљско и нега детета НЗ-ПОНД-58-18 Образац – посебна нега детета НЗ-ПНД-58-18 Образац-Захтев остале накнаде по основу рођења и неге ОН-РНД-5818 Образац – Захтев РД-1 – мајка 58-18 Образац – Захтев РД-1 – отац 58-18 Образац ДД-1 са ДД-1а и ДД-аб  – 58-18 Образац ДБС – 58-18 Образац […]

Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета

Преузмите текст правилника Документа Образац број 1 – ЗОПНД Образац број 2 – Достављање захтева комисији Образац број 4 – Мишљења првостепена комисија ОНПНД Образац 5 – Мишљења другостепена комисија Образац 7 – Списак објављених вештачења другостепене комисије Образац број 1а – ЗОНПНД Образац број 3 – позив за вештачење Образац број 4а – Мишљења […]