Јавни позив за доделу бесповратних средстава опредељених за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у 2024. години

Јавни позив за доделу бесповратних средстава опредељених за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у 2024. години Јавни позив Одлука о расписивању јавног позива Критеријуми ЈЛС Образац изјаве 1

Јавни позив за подношење предлога програма за доделу дотација намењених за пројекте породично-правне заштите грађана, подршке удружењима у области заштите породице и деце у 2024. години

Јавни позив за подношење предлога програма за доделу дотација намењених за пројекте породично-правне заштите грађана, подршке удружењима у области заштите породице и деце у 2024. години. Јавни позив Одлука о расписивању јавног позива Образац предлога програма Формулар – табеларни буџет Извештај о реализацији Образац изјаве 1 Образац изјаве 2 Наративни приказ буџета

Јавни позив за подношење предлога програма за доделу дотација намењених за пројекте породично-правне заштите грађана, координације и спровођења политике у области демографије у 2024. години.

Јавни позив за подношење предлога програма за доделу дотација намењених за пројекте породично-правне заштите грађана, координације и спровођења политике у области демографије у 2024. години. Јавни позив Одлука о расписивању јавног позива Образац предлога програма Формулар – табеларни буџет Извештај о реализацији Образац изјаве 1 Наративни приказ буџета Образац изјаве 2

Јавни позив за подношење предлога програма за доделу дотација намењених за пројекте породично-правне заштите грађана, подршке породици и деци у 2024. години

Јавни позив за подношење предлога програма за доделу дотација намењених за пројекте породично-правне заштите грађана, координације и спровођења популационе политике у 2024. години Јавни позив Одлука о расписивању јавног позива Образац предлога програма Формулар – табеларни буџет Образац изјаве 1 Образац изјаве 2 Извештај о реализацији Наративни приказ буџета

Јавни позив за подношење предлога програма за доделу дотација намењених за пројекте породично-правне заштите грађана, координације и спровођења популационе политике у 2024. години

Јавни позив за подношење предлога програма за доделу дотација намењених за пројекте породично-правне заштите грађана, координације и спровођења популационе политике у 2024. години Јавни позив Одлука о расписивању јавног позива Образац предлога програма Формулар – табеларни буџет Образац изјаве 1 Образац изјаве 2 Наративни приказ буџета Извештај о реализацији

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за бригу о породици и демографију

Текст јавног конкурса Образац за радно место 11 Образац за радно место 12 Образац за радно место 13 Образац за радно место 23 Образац за радно место 27 Образац за радно место 30 Листа кандидата који су испунили мерила за избор