Подршка оболелима од ретких болести

Влада је, на предлог Министарства за бригу о породици и демографију, одлучила да се: – Породицама са децом која су оболела од ретких болести и осталима који су оболели од ретких болести, који су држављани Републике Србије и уписани су у регистар лица оболелих од ретких болести који води Институт за јавно здравље ,,Др Милан … Continue reading Подршка оболелима од ретких болести