Државни секретар

Стана Божовић

Рођена је 1962. године у Беранама. Дипломирани је логопед на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду, а на Европском Универзитету у Београду завршила је Мастер менаџмента у туризму, а затим и одбранила докторску дистертацију на тему одрживог развоја и животне средине.

Од новембра 2022. године обавља функцију државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију

У периоду од 2012. године обављала је функцију државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Бирана за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије (2012).  У периоду 2004-2007. године обављала је дужност помоћника министра у Министарству трговине туризма и услуга. У периоду октобар 2000. године – јануар 2001. године обављала је функцију коминистра у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Функцију секретара Секретаријата за дечију и социјалну заштиту града  Београда обављала је у периоду 1998 – 2000. године

Председница је Стручне групе Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије од децембра 2022. године, председница Савета Владе Републике Србије за праћење реализације Акционог плана за Стратегију превенције и заштите од дискриминације од августа 2018. године, као и потпредседница Савета Владе Републике Србије за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности од јануара 2018. године.

До новембра 2022. године обављала је функцију државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Активно учествује у раду Савета особа са инвалидитетом Владе Републике Србије од новембра 2022. године, члан Савета за сузбијање насиља у породици од децембра 2022. године, Тима за координацију “Чувам те”  платформе Владе Републике Србије, Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права, Савета Владе Републике Србије за права детета и других тела са циљем унапређења положаја жена, деце и осталих рањивих категорија.

Подели: